อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

8 จุดอันตราย ฟื้นฟูการบินไทย (2)

หลังมีกระแสว่าอย่าเพิ่งคลายล็อกเคอร์ฟิว หวั่นไวรัสกลับมาระบาดอีก ทำให้มีการออกสำรวจ จังหวัดไหนบ้าง ควรหรือไม่ควรที่จะคลายล็อกนั้น จังหวัดสุโขทัยถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ 1 กลุ่มโซน (สีขาว) จังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยในช่วง 14 วัน 32 จังหวัด อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 07.00 น.

อาทิตย์ที่แล้วผมเริ่มเขียนถึงการฟื้นฟูแจแปนแอร์ไลน์ของนายอินาโมริ คาซึโอะ ว่าถ้าหากการบินไทยจะนำแนวทางดังกล่าวมาใช้ก็จะต้องระวัง 8 จุดอันตรายคือ หนึ่ง ผู้นำสำคัญสุดและสอง คนสำคัญคือคนการบินไทย วันนี้ขอเขียนต่อถึงจุดอันตรายจุดต่อไป
        
สามมีค่านิยมที่ถูกต้อง ทุกองค์กรที่แข็งแรงยั่งยืนในโลกล้วนแล้วแต่มีค่านิยมหลัก (Core Value) ที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งจะเป็นแนวทางที่พนักงานทุกคนสามารถนำเอาไปใช้ในการตัดสินใจในการทำงานทุก ๆ เรื่อง เมื่อตอนที่นายคาซึโอะเข้าไปฟื้นฟูนั้นค่านิยมของแจแปนแอร์ไลน์นั้นไม่ชัดเจน ผู้บริหารและพนักงานทำงานกันแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาว นาย
คาซึโอะจึงได้เอาค่านิยมหลักของเคียวเซร่าและเคดีดีไอ สองบริษัทซึ่งเขาก่อตั้งและประสบความสำเร็จอย่างมากมาปรับปรุงใช้กับแจแปนแอร์ไลน์
        
เมื่อพบกันครั้งแรก นายคาซึโอะบอกกับพนักงานว่า ให้ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูอย่างแน่วแน่ ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็อย่าได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นข้อแก้ตัว พนักงานทุกคนจะต้องมุ่งมั่นทำงานให้ไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้และต้องทุ่มเทจนสุดกำลัง ต้องมี จิตวิญญาณนักสู้ที่ลุกโชน จึงจะฟื้นฟูได้สำเร็จ แค่พูดยังไม่พอเขายังให้พิมพ์ข้อความนี้ติดไว้จนทั่วแจแปนแอร์ไลน์
        
ต่อมาเขาก็เรียกผู้บริหาร  50 คนมาอบรมการเป็นผู้นำอยู่นานเป็นเดือน โดยมีเป้าหมายคือทำให้ผู้บริหารเข้าใจแนวคิดที่จำเป็นต่อการ บริหารและวิถีแห่งการเป็นผู้นำผ่านปรัชญาการบริหารของเขา ซึ่งมีแนวคิดที่ชัดเจนว่าผู้นำต้องมีความเป็นมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้ลูกน้องเคารพนับถือ ขณะเดียวกันผู้นำก็ต้องพยายามทำเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จลุล่วง ต้องมีความตั้งใจแรงกล้าและมาตรฐานของการตัดสินใจของผู้นำหรือผู้บริหารก็คือ ทำสิ่งที่ถูกต้องในฐานะมนุษย์
        
หลังจากนั้นเขาได้เรียกผู้บริหารมาเพื่อร่วมกันกำหนด ปรัชญาการดำเนินธุรกิจขององค์กร ใหม่ซึ่งก็คือ “JAL Group จะพยายาม ทำให้พนักงานทุกคนมีความสุขทั้งทางวัตถุและจิตใจ นำเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของสังคม และเพิ่มคุณค่าขององค์กร
        
การประกาศว่าความสุขของพนักงานต้องมาก่อน อาจจะดูแปลกแต่ไม่ใช่ว่าแจแปนแอร์ไลน์จะไม่เห็นความสำคัญของลูกค้า หากไม่ ทำให้พนักงานรู้สึกจากใจจริงว่า โชคดีที่เราได้ทำงานที่แจแปนแอร์ไลน์ พนักงานก็คงจะให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้าไม่ได้และคงไม่สามารถเพิ่มคุณค่าให้องค์กรเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นและคงไม่สามารถอุทิศตนเพื่อสังคม ดังนั้นจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องยกเอาแนวคิด พยายามทำให้พนักงานทุกคนมีความสุขทั้งทางวัตถุและทางใจ ขึ้นมาเป็นปรัชญาธุรกิจขององค์กรเสียก่อนเป็นเรื่องแรก
        
ค่านิยมหลักอีกด้านก็คือ “การให้บริการที่ปลอดภัย น่าพึงพอใจและสะดวกสบายเป็นอันดับหนึ่งในโลกแก่ลูกค้า นอกจากนี้พนักงานแจแปนแอร์ไลน์ ทุกคนจะต้องตระหนักถึงผลกำไรและมีใจไม่ย่อท้อ เพิ่มผลกำไร มีเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น เสียภาษีและอุทิศตนต่อสังคมโดยพยายามใช้วิธีที่เที่ยงธรรมเพื่อประกาศให้รู้ว่าได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคม
        
แม้จะมีคนวิจารณ์ว่าค่านิยมหลักที่ว่า พยายามทำให้พนักงานทุกคนมีความสุขทั้งทางวัตถุและทางใจ นั้นไม่เหมาะสมกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะและได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล แต่นายคาซึโอะก็ยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตาม การดำรงอยู่ขององค์กรเพื่อความสุขของพนักงานทุกคนที่ทำงานจะต้องมีเป็นอย่างแรก เพราะนี่เป็นสิ่งที่เขาเชื่อมั่นอย่างมากและจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
        
แม้ว่าบริษัทนั้นเป็นของผู้ถือหุ้นและเป้าหมายสุดท้ายของการบริหารก็คือการทำให้หุ้นมีราคาสูงสุดนั้นเป็นเรื่องสำคัญ แต่การทำให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุข ทำงานด้วยความภาคภูมิใจนั้นคือพื้นฐานสำคัญในการบริหาร เพราะการทำเช่นนี้จะช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทดีมีกำไรและจะทำให้หุ้นของบริษัทมีราคาสูงขึ้นในที่สุด  ดังนั้นค่านิยมหลักที่ว่า พยายามทำให้พนักงานทุกคนมีความสุขทั้งทางวัตถุและทางใจ จึงเป็นการสร้างกำลังใจแก่พนักงานที่กำลังท้อแท้หมดหวังเพราะเงื่อนไขการจ้างที่แย่ลง กลับมีกำลังใจและฉุกคิดได้ว่าแจแปนแอร์ไลน์คือบริษัทของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราต้องทำงานให้หนักและปกป้องบริษัทให้เต็มที่ และทำให้คนนับถือให้จงได้ เมื่อคิดได้เช่นนี้ก็เท่ากับว่าพวกเขาเริ่มตระหนักแล้วว่าการฟื้นฟูเป็นเรื่องของพวกเขานั่นเอง
        
ข้อสามนี่เขียนยาวหน่อยเพราะผมเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่องค์กรในเมืองไทยมักจะมองข้าม และในการฟื้นฟูการบินไทยครั้งนี้ต้องการ ค่านิยมหลัก ที่ดีและถูกต้องเป็นอย่างมาก.

.................................
เกษมสันต์ วีระกุล

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 47