อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

นร.เทศบาลสองพี่น้อง ขอรับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ

นักเรียนโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ขอรับทุนพระราชทาน มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 23.00 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา นางมณีพร แก้วเมืองมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมติดตามผลการเรียน ความประพฤติ สภาพความเป็นอยู่นักเรียนโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จำนวน 6 ราย ผู้ขอรับทุนพระราชทาน มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563ทั้งนี้ประกอบด้วย ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 4 ราย ได้แก่ ด.ญ.พรรณวรท ฉายแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (อำนวยวิทย์) ด.ช.ปัญญณัฐ ม่วงคุ้ม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน(พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) ด.ญ.รัชดาโพธิ์สระ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิ์อ้น) ด.ช.พีรวิชญ์ อิงศ์วรสิน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดศรีสำราญ) ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 2 ราย ได้แก่ ด.ญ.อุษามณี ไทยสาย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ด.ช.ทองสนิท ทะวงศ์นา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน(พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) โดยเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกับนักเรียน ผู้ปกครอง เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว การศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนรับฟังข้อขัดข้อง และปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อนำเสนอรายชื่อ เพื่อขอรับทุนพระราชทาน มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ต่อไป


 
ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32