อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

ม.กรุงเทพธนบุรีเปิดรับนศ.คณะทันตะฯ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับนักศึกษาคณะทันตแพทย์ เข้าศึกษาในระดับ ป.ตรี อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 14.40 น.


รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) หรือ BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY (BTU) กล่าวว่า มกธ.ได้เปิดรับนักศึกษาคณะทันตแพทย์เมื่อปีการศึกษา 2562 โดยในปีนี้กำลังเปิดรับสมัคร และคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับ ป.ตรี จำนวน 40 คน
 
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ มกธ.ได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านการจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีของสำนักงานการศึกษาเอกชน (สกอ.) จากนั้นได้รับการตรวจและประเมินจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพ (ทันตแพทยสภา) และได้รับการรับรองสถาบันเมื่อปี 2562 ดังนั้น นศ.ทันตแพทยศาสตร์ จึงมีสิทธิเข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของทันตแพทยสภาอย่างแน่นอน ซึ่งจะมีการสอบ NL1 หรือชั้นพรีคลินิกในช่วงที่จบชั้น ปี 3 และสอบ NL2 ชั้นคลินิก ตอนจบ ปี 6 ซึ่งถ้าหาก นศ.สอบผ่านทั้ง 2 Part ก็จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม
 


ด้าน รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มกธ. กล่าวว่า นอกจากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองแล้ว มกธ.ยังมีความพร้อมในด้านคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ และมีตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ กว่า 10 สาขา ของทันตกรรม รวมถึงความพร้อมด้านกายภาพคือ อาคารเรียน อาคารสำนักงานคณะ อาคารคลินิกทันตกรรม ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องบรรยาย ห้องสัมมนา
 
ที่สำคัญคือมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน แบบ 1 คน ต่อ 1 ชุด โดยอุปกรณ์การเรียนในระดับพรีคลินิก (ปี 1-3) ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ส่วนระดับคลินิก (ปี 4-6) มกธ.จะติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 นี้ โดยจะมียูนิตทำฟัน จำนวน 120 ชุด โดยอุปกรณ์การเรียนเป็นระดับมาตรฐาน และนำเข้าจากต่างประเทศ
 


คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มกธ. มีการเตรียมผู้ป่วยเพื่อให้ นศ.ได้ใช้ในการเรียนการสอน และปฏิบัติการชั้นคลินิก โดยการเปิดคลินิกทันตกรรม ระดับปฐมภูมิ 2 แห่ง ตั้งอยู่ภายใน มกธ.เขตทวีวัฒนา และที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีบริการทันตกรรมให้กับ นศ. มกธ. ตลอดจนประชาชนจากชุมชนโดยรอบ และที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่ง มกธ.ได้คอนแทคกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) และ ลำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในการรองรับผู้ป่วยทันตกรรม ปีละ กว่า 10,000 รายด้วย

ทั้งนี้ มกธ. ตั้งเป้าหมายว่า จะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ยืนหนึ่งในคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ซึ่งแม้ว่าในปีการศึกษา 2563 นี้ จะเพิ่งเปิดรับนศ. ระดับป.ตรีได้เป็นปี ที่ 2 แต่มกธ. ก็เป็นมหาวิยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศ ที่สามารถเปิดหลักสูตร ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน
 


สำหรับรายละเอียดในการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะทันตแพทย์ศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ของ มกธ. สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bkkthon.ac.th/home/th/admission สอบถาม โทร : 02-800-6800-5 เว็บไซด์ : www.bkkthon.ac.th Facebook : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี – BTU ที่อยู่ 16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่ห้องรับสมัครนักศึกษา ตึกอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08:30 -16:30 น.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 82