อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

ก.ท่องเที่ยวฯ เชิญชวนชมคลิป ส่งเสริมการท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้านโยบายและมาตรการด้านการท่องเที่ยว/ด้านการกีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ผ่านคลิปประชาสัมพันธ์ “เพราะเรา...จะก้าวข้ามเรื่องนี้ไปพร้อมๆ กัน” อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.


นายพิพัฒน์   รัชกิจประการ  รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา  เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศไทย  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเล็งเห็นความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยให้คงอยู่ และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยต่อไป ทางกระทรวงฯ ได้มีมาตรการการเยียวยาแก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ด้วย 5 นโยบายสำคัญ ได้แก่
 


1. Thailand Tourism Brand ผลักดันและส่งเสริม เพื่อ “สร้างแบรนด์ เที่ยวไทย ให้จดจำ”ควบคู่กับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. Smart Tourism Village สนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยวในแบบ “เที่ยวชุมชน สุขใจ ที่ปลายทาง”  พร้อมระบบการจัดการสมัยใหม่
               
3. Tourism Safety and Health Standard ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพของนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางด้วยนิยาม “มั่นใจไทยเที่ยวได้ สุขภาพดี”
 
4. Skilling, Upskilling and Reskilling Tourism worker ยกระดับทักษะของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ เพื่อความเป็น “มืออาชีพ”
               
5. Tourism Database Development พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศและยกระดับความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) พร้อมเสริม Cleanness พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 


               
นอกจากนี้ ยังเดินหน้าแผนฟื้นฟูและเยียวยานักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด - 19 ผ่านเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและวางกรอบแนวทางการคลายล็อคการแข่งขันกีฬาบางชนิด พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องข้อควรปฏิบัติในการเล่นกีฬาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ โควิด-19

เชิญชมคลิป “เพราะเรา...จะก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปพร้อมๆกัน” ได้ที่นี่

 
เพราะเรา...จะก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปพร้อม ๆ กัน

เปลี่ยนวิกฤติ...ปรับชีวิต ด้วยมาตรการสำคัญ “สะอาด ปลอดภัย มั่นใจในสุขอนามัย เป็นธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชมคลิป “เพราะเรา... จะก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปพร้อม ๆ กัน” เพื่อเผยแพร่นโยบาย และมาตรการเยียวยาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) #เพราะเราจะก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปพร้อมๆกัน #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #สะอาด #ปลอดภัย #มั่นใจสุขอนามัย #เป็นธรรม #ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน #COVID19 #โควิด19 #STAYHOMETODAY #TRAVELTOMORROW

โพสต์โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อ วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2020
และขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ร่วมก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด มั่นใจว่าคนไทยสามารถเรียนรู้ที่จะรับมือ เปลี่ยนวิกฤติ ปรับการใช้ชีวิตให้สมดุลกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ขอให้เชื่อมั่นว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวด้านกีฬาให้คงอยู่ตลอดไป
 

#เพราะเราจะก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปพร้อมๆกัน
#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
#สะอาด #ปลอดภัย #มั่นใจสุขอนามัย #เป็นธรรม #ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
#COVID19 #โควิด19
#STAYHOMETODAY
#TRAVELTOMORROW

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33