อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

"สรชัด" ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา

“สรชัด”ร่วมกับนอภ.บางปลาม้า และจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยกันกำจัดผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำ พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 22.48 น.

 
เมื่อเร็วๆนี้ นายสรชัด สุจิตต์ สุพรรณบุรี ส.ส. เขต 1 พรรคชาติไทยพัฒนา ร่วมกับ ว่าที่ ร.ต.ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอบางปลาม้า นายธงชัย กล่ำจาตุรงค์ สมาชิกสภาจังหวัดสุพรรณบุรีผู้นำชุมชน และ ประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่ในการกำจัดผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำ ซึ่งจะได้เตรียมความพร้อมในการส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อส่งน้ำไปยัง ต.จระเข้ใหญ่ ต.ไผ่กองดิน ต.องครักษ์ เพื่อส่งน้ำให้เกษตรกรในในพื้นที่ทุ่งลุ่มต่ำให้ทำการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนฤดูน้ำหลาก ทุ่งแถวนี้เป็น 1 ใน 12 ทุ่งลุ่มต่ำ ที่กรมชลประทานใช้เป็นแก้มลิงเก็บน้ำยามฤดูน้ำหลากเพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม กทม.อีกด้วยนายสรชัด กล่าวว่า ที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ต.ไผ่กองดิน ต.สาลี ที่อยู่ริมคลองญี่ปุ่นเหนือ และเขตอำเภอบางซ้าย จ.สุพรรณบุรี  ได้รวมตัวกันขุดลอกผักตบชวา ที่กีดขวางทางน้ำ บริเวณสะพานบ้านหนองแขยง เพื่อให้น้ำในคลองญี่ปุ่นเหนือด้านเหนือ สามารถระบายผ่านไปด้านใต้ที่บริเวณวัดทรงกระเทียม และคลองวัดดอนพัฒนาราม เพื่อให้เกษตรกรนำน้ำไปใช้ทำนาปีฤดูกาลปี 2563 ในการดำเนินการขุดลอกดังกล่าว ในเขตตำบลไผ่กองดิน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.ไผ่กองดินโดยนายกำพล จรุงกิจกุล นายก อบต.ไผ่กองดิน ส่วนในพื้นที่ตำบลสาลี ได้รับการสนับสนุนน้ำมันจาก นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา และ สจ.ธงชัย กล่ำจตุรงค์ สนับสนุนเครื่องจักรในการดำเนินการครั้งนี้   ปฎิบัติการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ทุกท่าน ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน มาดึงวัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำ ซึ่งจะทำให้มีน้ำการการเพาะปลูกต่อไปด้านนายธงชัย กล่ำจตุรงค์ สจ.เขต อ.บางปลาม้า กล่าวว่าพื้นที่ลุ่มต่ำจำเป็นต้องเริ่มทำนา ปี เพราะในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม ทุ่งผักไห่-เจ้าเจ็ด จะต้องรับน้ำเข้าพื้นที่ ทางกรมชลประทานกำลังเร่งนำน้ำเข้าทุ่ง เจ้าเจ้า-บางหยี่หน เพื่อให้ชาวนา และเกษตรกรมีน้ำเพียงพอใช้เตรียมแปลง และหล่อเลี้ยงต้นข้าวได้ในฤดูกาลนี้

วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%