อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี อบรมครูการสอนออนไลน์

นายนพดล สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จัดอบรมคณะครูเรื่องสื่อการเรียน การสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.38 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ นายนพดล สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารการสอน และสื่อการสอน สำหรับการจัดการเรียน การสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ซึ่งการจัดอบรมแบ่งเป็น 4 รุ่นๆ ละ 25 คน อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ด้าน นายศุภชัย นนท์ธีระวิชยา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษา นำร่องในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนั้นก่อนเปิดภาคเรียนครูอาจารย์ผู้สอนทุกคนจะมีห้องเรียนออนไลน์ทุกวิชาที่สอน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนจริง โดยจะใช้วิธีการผสมผสาน (Mix Learning) เกี่ยวกับรูปแบบการสอนอื่นๆ โดยปรับตามสถานการณ์ และตามสภาพสังคมนายวิโรจน์ แก้วเรือง หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน นายกิติพงศ์ โกวิทวณิชา หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมคณะครูอาจารย์แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ ซึ่งเป็นทีมวิทยากร กล่าวเสริมว่า ได้กำลังเร่งจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ทั้งโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดทำห้องสอนออนไลน์ ฯลฯ อีกด้วย

-------------------------------------

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%