อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส แจกถุงยังชีพให้ชาวต.บางเลน

มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนแก่ ชาวบ้านตำบลบางเลน 196 ราย   จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.51 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายปิยพจน์ เกียรติชูสกุล กำนัน ต.บางเลน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.สองพี่น้อง นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร ปลัด อบต.บางเลน รักษาการณ์นายก อบต.บางเลน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.สุพรรณบุรี เขต 2 นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี นายพงษ์เกียรติ อุดมอานุภาพสุข ส.อบจ.สุพรรณบุรี นายไพทูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง ซึ่งเป็นตัวแทนมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา ร่วมกันส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 196 ชุด ให้กับชาวบ้านต.บางเลน ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยยากไร้ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของชาวบ้าน และประชาชนที่กำลังเดือดร้อนสร้างความปลาบปลื้มและความดีใจให้กับชาวบ้านที่มารับมอบถุงยังชีพดังกล่าว

ครรชิต กระโห้แก้ว 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%