อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

โครงการ"ปันสุข ปลูกผัก สานพลังรักฯ" สร้างแหล่งอาหารในชุมชน

ฉะเชิงเทรา จัดโครงการ "ปันสุข ปลูกผัก สานพลังรัก บ้าน วัด ราชการ (บวร)" สร้างแหล่งอาหารในชุมชน จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.48 น.


นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “ปันสุข ปลูกผัก สานพลังรัก บ้าน วัด ราชการ (บวร) สร้างแหล่งอาหารในชุมชน” ภายใต้แผนปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมี พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) รักษาราชการเจ้าอาวาสวัดโพนงาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชำนาญ รักราวี พัฒนาการอำเภอสนามชัยเขต พ.ต.อ.ณัฐจักร จันลา ผู้กำกับการ สภ.สนามชัยเขต ตลอดจนข้าราชการ ตำรวจ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และประชาชน ร่วมกันปลูกผักสวนครัว อาทิ คะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้ง ถั่วฝักยาว ชะอม พริก ตะไคร้ มะเขือ กะเพรา แมงลัก เป็นต้น ในพื้นที่วัดโพนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” และเป็นแหล่งอาหารในชุมชน เพื่อลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน และมีผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน พร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนต้นกล้ามะเขือเปราะ พริกขี้หนูสวน อย่างละ 50 ต้น รวม 100 ต้น จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และได้รับความกรุณาจากวัดโพนงามให้ใช้ที่ดินบริเวณวัดโพนงามดำเนินกิจกรรมขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” เพื่อเป็นต้นแบบอันดีงามต่อการขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป

เอนก วันทิพพา
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ฉะเชิงเทราคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35