อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

หรือไทยเป็น "ศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก" แค่..สิ่งก่อสร้าง

สังเกตไหม !! ใกล้ ๆ เทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มักมีข่าวที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับพุทธศาสนา สังเกตไหม !! เวลาเกิดข่าว ชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ นักวิชาการหรือแม้กระทั้งหน่วยงานที่รับผิดดูแลเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา..เงียบ พุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น.


กรณีนักวิชาการพุทธศาสนามหายานชื่อ ดร. Jan Nattier ชาวอเมริกัน ปาฐกถา เกี่ยวกับภาษาบาลี โดยปาฐกถาว่า “พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดภาษาบาลี” ในการเผยแผ่ธรรมะของพระองค์ แค่นี้ประเทศไทยที่อ้างตนเองว่าเป็น “ศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก”  ความคิดเห็นไปคนละทิศคนละทาง

สถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง มีนักเปรียญธรรม 9 ประโยค มีเดอะเตอร์ มีศาสตราจารย์ มีรองศาสตราจารย์ เต็มไปหมด..เงียบกริบสถาบันศึกษา พระไตรปิกฎ หลายแห่ง สถาบันค้นวิจัยด้านพุทธศาสตร์หลายสถาบันที่นำภาษีของประชาชนไปใช้จ่าย เพื่อวิจัยบ้าง เพื่อค้นคว้าศึกษาด้านนี้บ้างเกิดข้อถกเถียงแบบนี้..เงียบกริบเสียดาย..ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก ได้แค่เพียงสิ่งก่อสร้างและจำนวนวัด
เสียดาย..ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก ได้แค่มีเงินทุนในการบำรุงวัด

เรื่อง  พระพุทธเจ้าใช้ภาษาบาลี ภาษามคธี  หรือจะเป็นได้แค่เพียงภาษาปรากฤต ในการเผยแผ่ธรรม พวกผมในฐานะคนเรียนบาลีเข้าใจตรงกันว่า เป็นภาษา มคธีหรือมคธ อันนี้พอเข้าใจได้ ในฐานะยุคนั้นภาษามคธ เป็นภาษามีอิทธิพลบางคนก็ว่าภาษาบาลีมีตั้งแต่สมัยพุทธกาล แล้ว อ้างว่า ภาษามคธีกับภาษาบาลี มีรากเหง้ามาจากที่เดียวกัน มีไวยากรณ์เหมือนกัน เพียงแต่ยุคสมัยพุทธกาล ไม่มีการจดบันทึก ทำนองว่า เป็น “ภาษาพูด” ในคราวสังคายนาครั้งที่สาม เมื่อมีการจัดบันทึก นั่นแหละ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนำหลักไวยากรณ์มาใช้นั่นแหละคำว่า “ปาลิหรือบาลี” ที่แปลว่าภาษามีแบบแผนถูกนำมาใช้ สรุปความคิดเห็นของคนกลุ่มนี้ก็คือ ภาษามคธีหรือมคธกับภาษาบาลี คือ กลุ่มเดียวกันหรือตัวเดียวกันนั่นแล

ส่วนนักวิชาการอีกกลุ่มอ้างว่า ภาษาบาลีถูกสร้างขึ้นใหม่​ เพื่อบันทึกเนื้อหาพระพุทธพจน์หลังพุทธศักราช 600 โดยไม่มีใครพูดสื่อสารกันมาก่อนเลย อันนี้ก็น่าคิดว่าอยู่ดี ๆ ภาษาที่ไม่มีคนนิยมใช้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร แล้วในการสังคายนาในหมู่คนสงฆ์จะคุยกันรู้เรื่องหรือไม่..

สำหรับผมในฐานะคนให้ความสำคัญกับอนาคตมากกว่าให้ความสำคัญกับอดีตจนเกินควร แม้จะมองว่าประเด็นนี้ ไร้สาระ แต่ก็น่าฉุกคิด น่าศึกษาและทำความเข้าใจกับสิ่งนี้ โดยเฉพาะ ความคิดเห็นไม่ตรงกันระหว่างนักวิชาการสายมหายานกับเถรวาทเสียดาย..ผมไม่ใช่นักวิชการศาสนา
วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา หากเหตุการณ์ปกติในการประชุมวิสาขบูชาโลก ประเด็นนี้ คงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกับบนเวที แต่ปีนี้งดประชุมใหญ่เนื่องด้วยไวรัสโควิด

เนื่องในวันวิสาขบูชา ผมได้รับชวนให้ไปปลูกต้นไม้ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า วันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเหตุผลที่วันวิสาขบูชา เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ไม่มีอะไรมาก พระพุทธเจ้า ประสูติใต้ต้นไม้ ตรัสรู้ใต้ต้นไม้ และปรินิพพานหรือตายก็ใต้ต้นไม้..

บรรดาชาวพุทธที่รักศาสนามาก อยากปกป้องพุทธศาสนากันมาก..เมื่อรัฐบาลให้ความสำคัญ ให้วันวิสาขบูชา เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ..ก็อย่าลืมไปปลูกต้นไม้กันบ้าง รักษาสิ่งแวดล้อมกันบ้าง..อย่าลืมว่าตอนนี้โลกกำลังเอาคืนมนุษย์ เพราะเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมกันมากมายหรือเกิน..
.................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    9%
  • ไม่เห็นด้วย
    91%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 318