อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

"กองบิน5" ครบรอบ98ปี จัดบวงสรวง-มอบโล่เชิดชูเกียรติ

"น.อ.ชยศว์ สวรรค์สรรค์" ผู้บังคับการกองบิน 5 เป็นประธานประกอบพิธี บวงสรวง-มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 5 ครบรอบ 98 ปี พุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 15.35 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่บริเวณอนุสาวรีย์วีรชน 8 ธันวาคม 2484 กองบิน 5 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  น.อ.ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน 5 เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 5 ครบรอบ 98 ปี วันที่ 28 เม.ย. โดยจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่กองบิน 5 เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลกองบิน 5 และครอบครัว  จากนั้น ผบ.กองบิน 5 เป็นประธานพิธีมอบเหรียญเกียรติยศกองทัพอากาศ ชั้น 3 พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสำหรับกำลังพลที่ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดนเพื่อสร้างเสริมสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนใต้  พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลดีเด่นกองบิน 5  และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมเครื่องหมายแสดงความสามารถด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพอากาศ ซึ่งเป็นเครื่องหมายอันแสดงว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจการ และกิจกรรมของกองบิน 5 โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ทั้งฝ่ายตุลาการ ด้านการปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้ารับมอบประกอบด้วย นายสุริยา คชเวช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบฯ นายสิงห์ฐาน จันทรา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาล จ.ประจวบฯ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบฯ นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผอ.รพ.ประจวบฯ พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.14 พ.ต.อ.ธนากร วงศ์สิริลักษณ์ ผกก.สภ.เมืองประจวบฯ น.ส.อารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัด นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นายโอภาศ ศรีฉันทะมิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายเบญจพล พาลี ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ นางวรพรรณ สวรรค์สรรค์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 5 นายบุญมา ลิบลับ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ เป็นต้น    จากนั้นได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยมี พระราชสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร เป็นประธานพิธีสงฆ์ เพื่อสร้างกุศลผลบุญ และอุทิศส่วนกุศลแด่วีรชน และข้าราชการทหารอากาศที่ได้ล่วงลับไปแล้ว 

สำหรับประวัติความเป็นมากองบิน 5 นั้น แรกเริ่มกองบินใหญ่ที่ 1 ได้ถูกจัดตั้งขึ้นที่ดอนเมืองแต่เนื่องจากกองบินใหญ่ที่ 1 มีแผนกการยิงปืนในอากาศ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงประชาชนอาจได้รับอันตรายจากการยิงปืนในอากาศ ทางราชการจึงได้ส่งนายทหารบก 2 นาย ทำการสำรวจหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งกองบินใหญ่ที่ 1 โดยนายทหารบก 2 นาย ที่กล่าวถึงนั้นคือร้อยเอกหลวงอมรศักดาวุธ หรือ (ร้อยเอกชิต รวดเร็ว) และร้อยเอกกาพย์ ทัตตานนท์ หรือ (พลอากาศโทหลวงเทวฤทธิ์พันลึก ผู้บัญชาการทหารอากาศ ลำดับที่ 3 ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2486 - 2492) ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้แลเห็นว่า อ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก เพราะไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ รวมถึงมีเกาะแก่งต่าง ๆ ซึ่งเหมาะแก่การทดลองอาวุธทางอากาศและทางภาคพื้น โดยกองบินใหญ่ที่ 1 ได้วางรากฐานขึ้นเมื่อวันที่ 28 เม.ย.2465 จึงถือเอาวันดังกล่าว เป็นวันสถาปนากองบิน 5 ในปัจจุบัน ซึ่งมีอายุครบรอบ 98 ปี ในปีนี้ ปี 2563 ดังกล่าว.บุญมา ลิบลับ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30