อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

สถานพินิจฯศรีสะเกษ ผุดไอเดียเยี่ยมญาติผ่านออนไลน์

สถานพินิจฯ ศรีสะเกษ ผุดไอเดียเยี่ยมญาติผ่านระบบออนไลน์ ลดค่าใช้จ่ายประชาชน เสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 00.41 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สำนักงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายพิทักษ์ พันธมาศ ผอ.สถานพินิจฯ จ.ศรีสะเกษ ร่วมกันตรวจเยี่ยมจุดให้บริการเยี่ยมญาติทางไกลออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสำนักงานสถานพินิจฯ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและประชาชนในการเยี่ยมบุตรหลานที่กระทำความผิดและถูกควบคุมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  
นายพิทักษ์ พันธมาศ ผอ.สถานพินิจฯ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานของสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมภายใต้มาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติบททั่วไป ข้อ 44 กำหนดว่า “เยาวชนควรได้รับการเยี่ยมที่บ่อยและสม่ำเสมอ” โดยทั่วไป สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือไม่น้อยกว่าเดือนละครั้งในเวลาเวลา 09.00น -12.00 น  ภายในสภาพแวดล้อมที่เคารพความเป็นส่วนตัวการติดต่อสื่อสารอย่างไม่ปิดกั้นของเยาวชนกับครอบครัวและทนาย ดังนั้นทางสถานพินิจฯจ.ศรีสะเกษ จึงได้ติดตั้งจุดเยี่ยมญาติออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Conference ในการพบปะพูดคุยทางไกลสะดวกมาก ไม่ต้องเสียค่ารถไปไกล ซึ่งที่ผ่านมาผู้ปกครองต้องเดินทางไปยังศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี ทำให้ผู้ปกครองต้องเสียค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารต่างๆ เป็นจำนวนมากในการไปเยี่ยมเด็กแต่ละครั้ง ทั้งนี้ได้กำหนดเวลาในการเยี่ยมผ่านระบบ VDO Conference ดังนี้ สถานพินิจฯจ.อุบลราชธานี เยี่ยมทางไกลผ่านจอภาพได้ทุกวันอังคาร ในช่วงเวลา 09.00น -12.00 น. และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จ.อุบลราชธานี เยี่ยมทางไกลผ่านจอภาพได้ทุกวันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา 09.00น -12.00 น. ซึ่งจะทำให้การเยี่ยมญาติมีความสะดวกมากขึ้น.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ศรีสะเกษ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 31