อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

เร่งช่วยชาวเกษตกรสวนมะม่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

สถานพินิจฯ ชัยภูมิ มีน้ำใจลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะม่วง ให้ก้าวผ่านวิกฤติโรคโควิด-19 (คนไทยไม่ทิ้งกัน) พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 20.20 น.


นายธนาวุฒิ  โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือถึงที่สวนมะม่วง ของนางธิดามาส  บุตรเขียว สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลนางแดด อยู่บ้านเลขที่ 37/1 หมู่ที่ 5 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อให้การช่วยเหลือพร้อมกล่าวว่า ตนเองพอมีเครือข่ายที่กรุงเทพมหานคร วันนี้จึงได้ลงพื้นที่ เพื่อหาทางช่วยด้านการตลาดแหล่งจำหน่ายผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

เพราะทราบว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากไม่สามารถส่งออก และวางจำหน่ายผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองได้ เพราะติดปัญหาภาวะวิกฤติโรคโควิด -19 ระบาด  ตนเองจึงได้ประสานความช่วยเหลือไปยัง นายปณฐ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการสงเคราะห์ฯสถานพินิจฯกรุงเทพ(กสค. สพ.กทม.) ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง สนง.คุมประพฤติฯ สนง.บังคับคดีฯ เรือนจำจังหวัดฯ สนง.ยุติธรรมจังหวัด รวมถึง สถานพินิจฯนครราชสีมา และศูนย์ฝึกเขต 3 นครราชสีมา พร้อมกันนี้ ได้ประสานความร่วมมือไปยังสถานพินิจฯ อื่นๆทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือด้วยการจัดซื้อมะม่วงตรงจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ขณะนี้มียอดสั่งแล้วกว่า 2 ตัน (2,000 กิโลกรัม)ด้าน นางธัญธิตา บุญญมณีกุล เกษตรจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสาวมะม่วงแปลงใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ไม่สามารถส่งผลผลิตมะม่วงซึ่งเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยไปยังตลาดส่งออกต่างประเทศได้ซึ่ง สนง.พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ได้รวบรวมปริมาณการสั่งซื้อจากผู้บริโภค ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและประชาสัมพันธ์ให้ราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้ช่วยเหลือและอุดหนุนมะม่วงของเกษตรกร เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิได้อุดหนุนแล้วนำไปมอบให้กับผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั้ง 16 แห่งในจังหวัดชัยภูมิ เป็นจำนวนมะม่วงทั้งสิ้น 4 ตัน มูลค่า 100,000 บาท

เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรของโรงพยาบาล ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แคมเปญ “กรมส่งเสริมการเกษตรอุดหนุนผลไม้คุณภาพจากเกษตรกรส่งมอบแทนความห่วงใยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมร่วมกันประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลนางแดด โทร. 09-7014-7287 (ธิดามาส) เพียงราคากิโลกรัมละ 20 บาท  “คนไทยไม่ทิ้งกัน”คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22