อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

อารมณ์ที่รบกวนจิตใจ ตอนที่ 2

สัปดาห์นี้มาพูดถึงเรื่องของโหราศาสตร์แนวพุทธศาสตร์ ครูท่านฯได้วางแนวทางไว้อย่างไร ? อังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.


เมื่อตอนที่แล้ว อาจารย์ได้กล่าวถึงดาวศุกร์ (6) พระเคราะห์ที่เป็นตัวการสำคัญในการที่ทำให้จิตใจของมนุษย์คล้อยไปในวิถีที่เป็น โลกีย์วิสัย คือมีความต้องการในเรื่องทรัพย์สมบัติ ความรักความใคร่ จึงต้องทำให้เจ้าชะตาออกแสวงหาในสิ่งที่ตนต้องการในทางอภิธรรม ได้แสดงให้เห็นในสภาวะที่เรียกว่า "กามฉันทะ"

หลักการทางโหราศาสตร์ จึงนำดาวศุกร์ (6) มาทำนายเกี่ยวกับ ความร่ำรวย ยากจน ของสวยของงาม ความรักชื่นชม การอยากได้มาครอบครอง ดังนี้เป็นต้น


 
จิตใจของคนเรานั้น มันมีความอ่อนไหวต่อสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบ ยากจะควบคุม คนบางคนก็ปากดี ทำทีแสดงธรรม แต่ตัวเองก็ไม่สามารถทำได้อย่างที่ปากพูด ส่วนในทางพุทธศาสนา ได้แสดงให้เห็นถึง "นิวรณ์ 5" คือ เครื่องรบกวนจิตใจ อันได้แก่
 
 1. กามฉันทะ ความพอใจ ติดใจ หลงใหลใฝ่ฝัน ในกามโลกีย์ทั้งปวง ดุจคนหลับอยู่
 2. พยาบาท ความไม่พอใจ จากความไม่ได้สมดังปรารถนาในโลกียะสมบัติทั้งปวง ดุจคนถูกทัณท์ทรมานอยู่
 3. ถีนมิทธะ ความขี้เกียจ ท้อแท้ อ่อนแอ หมดอาลัย ไร้กำลังทั้งกายใจ ไม่ฮึกเหิม
 4. อุทธัจจะกุกกุจจะ ความคิดซัดส่าย ตลอดเวลา ไม่สงบนิ่งอยู่ในความคิดใด ๆ
 5. วิจิกิจฉา ความไม่แน่ใจ ลังเลใจ สงสัย กังวล กล้า ๆ กลัว ๆ ไม่เต็มที่ ไม่มั่นใจ
 
มาถึงบทนี้ จะกล่าวถึง ดาวอังคาร (3) ตัวการสำคัญตัวต่อไปที่ทำให้คนเราเกิดอารมณ์พยาบาท โกรธแค้น หัวร้อน ของขึ้น จิตใจรุ่มร้อนดั่งไฟ ก่อให้เกิดเป็น "มิจฉาทิฐิ" บ่อเกิดแห่งการทะเลาะวิวาท ประทุษร้าย ห้ำหั่น ฟ้องร้อง คดีความ ฯลฯ ในทางอภิธรรม ได้แสดงให้เห็นในสภาวะที่เรียกว่า "พยาบาท"


 
เมื่อดาวอังคารจรมาทับลัคน์เล็งลัคน์ หรือทับอาทิตย์เล็งอาทิตย์ (ด้วยเหตุว่าอาทิตย์เป็นธาตุความร้อนเช่นกัน จึงยังผลได้เสมือนการทับลัคน์) ก็จะทำให้เจ้าชะตาเกิดอารมณ์โกรธ เกิดโมหะโทสะจริต เกิดความพยาบาทเครียดแค้นเอาคืน เกิดเป็น มิจฉาทิฐิ บังเกิดผลให้กระทำการใดๆลงไปโดยขาดความยั้งคิด ขาดการยับยั้งช่างใจ นำมาสู่ความเสียหายทั้งปวง
 
แต่ในทางโหราศาสตร์ ยังมองเห็นผลดีของดาวอังคารในอีกมุม คือหากเมื่อดาวอังคารจรมายังภพอริ ก็สามารถทำให้เกิดผลดีได้ โดยดาวอังคาร (3) จะบันดาลให้เจ้าชะตาเกิด "สัมมาทิฐิ" มีความคิดต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรค เอาชนะความยากจน ต้องการสร้างฐานะ มุ่งศึกษาหาความรู้ สอบแข่งขันเอาชนะ เพื่ออนาคตของตน ประกอบกิจการใดก็มุ่งให้กิจการประสบผลสำเร็จ นับว่าเป็นความมุ่งมั่นที่ดีงาม เป็นความสำเร็จในทางโลก จัดเป็นกุศลจิต
 
จึงขอให้เราทั้งหลายได้ทำการศึกษาอิทธิพลของดวงดาว ที่สอดแทรกเข้าสู่สภาวะอารมณ์ แล้วจงแปลงให้อิทธิพลดังกล่าวได้ก่อเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนี้แล้วทุกท่านย่อมมีความสุข
..........................................
คอลัมน์ : พยากรณ์สอนกันได้ 
โดย “อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ” 
ขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก : Pixabay


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 55