อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

มอบข้าวหอมอินทรีย์งให้ตัวแทน อสม.ทุกอำเภอในเพชรบุรี

ประดิษฐ์ นำทีม สว. มอบข้าวหอมอินทรีย์ 1,500 ถุงให้ตัวแทน อสม.ทุกอำเภอ นำแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ใน จ.เพชรบุรีที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส โควิด-19 พุธที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 13.17 น.


นายประดิษฐ์  เหลืองอร่าม พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ และ ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา และคณะฯ นำข้าวหอมอินทรีย์จำนวน 1,500 ถุง ให้กับตัวแทน อสม.ทุกอำเภอ นำแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ใน จ.เพชรบุรีที่ได้รับผล กระทบจากไวรัส โควิด-19 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุข จ.เพชรบุรี  โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.เพชรบุรี,นายทวีศักดิ์ วัดอุดม รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.เพชรบุรี ให้การต้อนรับ
  
นายประดิษฐ์  เหลืองอร่าม สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่าขณะนี้ ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี ตน รู้สึกเป็นห่วงคนในชุมชน เพราะสถานการณ์ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในภาพรวมหลายๆ ด้าน ทั้งรายได้ รวมไปถึงการอุปโภคบริโภค จึงได้มอบข้าวหอมอินทรีย์ จำนวน 1,500 ถุง ให้กับตัวแทน อสม.ซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนของแต่ละอำเภอ นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้าน ใน จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ อ.เขาย้อย อ.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านแหลม อ.เมืองเพชรบุรี อ.บ้านลาด อ.ท่ายาง อ.ชะอำ เพื่อลดการรวมกลุ่มของคนหมู่มาก และเป็นการให้ที่ถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ เพราะอสม.ของชุมชนนั้นย่อมรู้จักคนในชุมชนเป็นอย่างดี  โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ หรือครอบครัวที่มีเด็กเล็กเพื่อบรรเทาความลำบากของคนกลุ่มนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19
 


นายประดิษฐ์ กล่าวต่อไปว่า ตนและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภา ได้นำข้าวหอมอินทรีย์ ผ่านกรรมวิธีที่สะอาด ถูกสุขอนามัย เพื่อให้คนในชุมชนได้ข้าวสารที่ดีมีคุณภาพ เป็นการแบ่งเบาความทุกข์ แชร์ความสุข นอกจากนี้ขอให้ทุกคนช่วยกันอยู่บ้านให้ได้มากที่สุด ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัสและทำให้สถาการณ์กาแพร่ระบาดกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด.
  
-----------------------------------
                
ภัทรพงษ์ ปานปิ่นทอง ผู้สื่อข่าวเวปไซต์เดลินิวส์ จ.เพชรบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39