อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

จัดสัมนาแนวทางป้องกันมหันตภัยไวรัสโควิด-19

จัดสัมนาเชิงวิชาการ "แนวทางป้องกันมหันตภัยไวรัส COVID-19" เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และรู้เท่าทันเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนผ่านระบบออนไลน์ อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 22.05 น.


เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 63 คณะนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ( X-DBA รุ่นที่5) จัดงานสัมนาเชิงวิชาการเรื่อง “แนวทางป้องกันมหันตภัยไวรัส COVID-19” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และรู้เท่าทันเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID -19 ให้กับประชาชนผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระ ศ.ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ให้เกียรติเข้าร่วมในงานสัมมนาฯ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14