อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

Zilingo ออกมาตรการ ส่งฟรี 1 เดือน!

Zilingo ออกมาตรการ ส่งฟรี 1 เดือน! ลดภาระต้นทุนช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อย ร่วมฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน อังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 17.08 น.


เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ซึ่งส่งผลกระทบให้กับธุรกิจทุกขนาด ทำให้ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) มีความล่าช้า โดยเฉพาะกับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก Zilingo Thailand จึงเร่งออกมาตรการช่วยเหลือธุรกิจที่เป็นคู่ค้าทั้งเก่าและใหม่ของ Zilingo เอง ในการจัดส่งสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน

เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ โดยการใช้เทคโนโลยีการขายและกระจายสินค้าในลักษณะ B2B (Business to Business) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่บริการจัดหาสินค้า (Sourcing) ขายส่งออนไลน์ บริหารจัดการสินค้าคงคลัง บริการด้าน invoice และการเงิน การบริการด้านการตลาดจนกระทั่งบริการด้านการขนส่งและกระจายสินค้า
 
นายภูมิพงษ์ ตันเจริญผล Country Manager, Zilingo Thailand กล่าวว่า “การใช้มาตรการช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการบริการขนส่งสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนี้ จะสามารถทำให้การซื้อขายสินค้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุน เพื่อตอบรับกับสถานการณ์ที่การซื้อขายสินค้าทั้งปลีกและส่ง Offline ปัจจุบันที่ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น”

สำหรับคู่ค้าใหม่ที่สมัครขายสินค้าบนแพล็ตฟอร์ม Zilingo Trade (https://zilingotrade.com/en-th/) ระบบจะทำการจัดส่งสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำการสมัครขายสินค้า ส่วนคู่ค้าเก่าที่ได้เปิดทำการจำหน่ายสินค้าอยู่แล้วนั้น ทางระบบก็จะเริ่มทำการจัดส่งสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแบบมีผลทันทีเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเช่นกัน โดยทาง Zilingo จะจัดทีมดูแลร้านค้า คู่ค้า และให้ข้อมูล คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
 
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28