อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

เตรียมจัดหน่วยแพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติฯสุโขทัย 8-10พ.ค.นี้

นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงาน จ.สุโขทัย - จ.พิษณุโลก เตรียมจัดโครงการแพทย์อาสาฯ ที่รพ.ศรีสังวร ในช่วงระหว่างวันที่ 8-10 พ.ค. นี้  ตั้งเป้า ดูแลรักษาให้คำแนะนำผู้ป่วยจำนวน 50,000 ราย เสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.55 น.

 
นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ในการเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุโขทัย และ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และวิสัยทัศน์ให้แก่นักศึกษา ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วยแพทย์วิชาชีพสายสาธารณสุข และบุคคลในสายงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 150 คน  

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้บริหารระดับสูงในการนำปัญหาสาธารณสุขของประเทศมาร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ด้วยการบริหารงานสมัยใหม่บนหลักธรรมาภิบาล จัดโดยแพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าโดยมี นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและผู้อำนวยการหลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า พลอากาศตรี นายแพทย์ อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภาและผู้อำนวยการหลักสูตร ปธพ. พญ.เจรียง  จันทรกมล ประธานนักศึกษา ปธพ.8 นำคณะฯศึกษาดูงานครั้งนี้ ณ รพ.ศรีสังวร รพ.สุโขทัย รพ.พระพุทธชินราช รพ.กรุงเทพ พิษณุโลกรพ.พิษณุเวช และ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นอกจากนั้น ยังเป็นการสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งใหญ่ ณ รพ.ศรีสังวร ในช่วงระหว่างวันที่ 8-10 พ.ค. ตั้งเป้าหมายดูแลรักษาให้คำแนะนำผู้มารับบริการ จำนวน 50,000 ราย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 99