อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563

ดูงานโรงเรียนวัดทุ่งคอก ต้นแบบปลอดขยะ

คณะบุคลากรการศึกษา สหวิทยาเขตด่านช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะต้นทาง โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22.52 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ดร.อนุชา เงินแพทย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสหวิทยาเขตด่านช้าง  น.ส.พิศมัย วงษา ผอ.รร.วัดหนองเปราะ นายมานพ พุ่มสาขา ผอ.รร.วัดดอนประดู่ นายธนาธิป โตคำ ผอ.รร.บ้านวังงาม นายสุรศักดิ์ นาคเอก ผอ.รร.บ้านสระบัวก่ำ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรการศึกษาโรงเรียนวัดด่านช้าง โรงเรียนวัดใหม่กิโลแปด โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น โรงเรียนบ้านผึ้งน้อย จำนวน 30 คน มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะ และสิ่งแวดล้อม โดยมี นายประสงค์ พวงวรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารโรงเรียน นางละเอียด สอิ้งทอง ที่ปรึกษาด้านการบริหารทั่วไป คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรให้ความรู้จำนวน 20 ฐานการเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรีดร.อนุชา เงินแพทย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ประธานสหวิทยาเขตด่านช้าง กล่าวว่า คณะบุคลากรการศึกษา สหวิทยาเขตด่านช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีความต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพบปัญหาเรื่องขยะ ซึ่งมีจำนวนมาก โดยในที่ประชุมปรากฏว่า มีมติให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา จึงได้นำคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และขยะที่ถูกต้องจาก ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ซึ่งได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการขยะ โดยจะนำความรู้จาก นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) และจากคณะวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ กลับไปดำเนินการบริหารจัดการที่โรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

--------------------------------------------

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%