อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563

เกษตร อ.ขุนหาญ ชวนร่วมพิธี'สู่ขวัญทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ'

เกษตรอำเภอขุนหาญ ชวนร่วมพิธี “สู่ขวัญทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” แห่งแรกของโลก อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.46 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ นายพนม คงสีไพร เกษตรอำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ร่วมกับ อ.ขุนหาญ ได้ร่วมกำหนดจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และกิจกรรมสู่ขวัญทุเรียนดินภูเขาไฟอำเภอขุนหาญ ประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 20 ก.พ.นี้ ที่บริเวณศูนย์กระจายสินค้า (ล้งทุเรียน) หมู่ที่ 10 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตรและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่และเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนภูเขาไฟของจังหวัดศรีสะเกษ  ภายในงานจะกิจกรรมพิธีสู่ขวัญทุเรียนดินภูเขาไฟอำเภอขุนหาญ โดยนำดอกทุเรียนของเกษตรกรที่กำลังเบ่งบานนำมาประกอบในพานบายสีสู่ขวัญ ซึ่งเป็นพิธีคล้ายกับการสู่ขวัญข้าวที่ให้คุณประโยชน์ต่อชาวนาและมนุษย์โลก เนื่องจากทุเรียนเป็นพืชมีคุณที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดจึงต้องมีกิจกรรมสู่ขวัญทุเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียน เพื่อรักษาชื่อเสียงความเป็นทุเรียนดินภูเขาไฟให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของทุเรียนภูเขาไฟให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนเกษตรกร นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปร่วมพิธีและเยี่ยมชมดอกทุเรียนได้ในวันและเวลาดังกล่าว.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ศรีสะเกษคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%