อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563

กอ.รมน.ประจวบฯร่วมพม. เยี่ยมบ้านนร.เรียนดี-ยากจน

รอง ผอ.รมน.จ.ประจวบฯ นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ออกเยี่ยมเยียนนักเรียนยากจน  อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.44 น.


พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ( รมน.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายเมธ สมบูรณ์วิถี หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ประจวบฯ นายปุณณวิช นวลจันทร์ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ น.ส.ศิริพร ชูลี พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ดร.อัญญรัตน์ นาเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) และคณะครู ร่วมเดินทางเข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครอบครัวของนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการามที่มีผลการเรียนดี มีฐานะยากจน จำนวน 5 ราย นอกจากนี้ทางคณะยังได้นำถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้งจากมูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ นำมามอบให้กับครอบครัวทั้ง 5 ครอบครัวอีกด้วย  

บุญมา ลิบลับ 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 31