อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

'กรมปกครอง'ฝึกอบรมเสริมศักยภาพปลัดอำเภอในลำปาง

"กรมการปกครอง" ฝึกอบรมป้องกันปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ปลัดอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำปาง พุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 11.50 น.


กรมการปกครอง โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ จัดโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ และรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง (Learning by doing) รุ่นที่ 1 จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2563 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี และมีปลัดอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำปางเข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สำหรับรูปแบบของการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะเน้นไปที่การฝึกภาคปฏิบัติท่ามกลางการปฏิบัติจริง หรือ Learning by doing ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ 

ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ในฐานะผู้อำนวยการโครงการฯ กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยาภาพของพนักงานฝ่ายปกครอง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวนสอบสวนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันผู้กระทำความผิดที่พัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการในการกระทำความผิดใหม่ๆ รวมทั้งยังเป็นการฝึกสร้าง “ทีมบังคับใช้กฎหมาย” ของพนักงานฝ่ายปกครองภายในจังหวัด เพื่อพัฒนาไปสู่การจัดตั้ง “ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด” ต่อไป.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10