อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563

ชวนร่วมงานปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดท่าไม้

วัดท่าไม้เชิญร่วมงานปิดทอง ฝังลูกนิมิต วันที่ 25-31 มกราคม 2563 พุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 10.55 น.


ขอเชิญร่วมงานปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดท่าไม้ 25-31 มกราคม 2563 โดยมีพิธีสำคัญตัดหวาย วันที่2 กุมภาพันธ์ 2563เวลา14:39น และพิธีอุปสสมบทหมู่ครั้งแรกของโบสถ์ทองคำสำหรับคนที่ได้มีโอกาสทำบุญฝังลูกนิมิต จะมีอานิสงส์ถึง 6 ประการด้วยกันคือ 1. ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทุกชาติ ปราศจากอุปัททวะ (อุ-ปัด-ทะ-วะ สิ่งอัปมงคล) ทั้งหลาย 2. ไม่เกิดในตระกูลต่ำ 3. หากเกิดในมนุษย์โลกก็จะเกิดเป็นท้าวพระยามหากษัตริย์ 4. หากเกิดในเทวโลกก็จะเกิดเป็นท้าวสักกเทวราช

5. จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีผิวพรรณผ่องใส 6. ข้อสุดท้ายคือมีอายุยืนนาน และมักจะใส่สมุด ดินสอ เข็ม และด้าย ลงไปในหลุมที่ฝังลูกนิมิตด้วย เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้มีความจำดี มีปัญญาเฉียบแหลมเหมือนเข็ม และมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเหมือนความยาวของด้าย


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%