อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

มอบผ้าห่ม-อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ชุมชนห่างไกลและขาดแคลน

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยม นพค.36 มอบผ้าห่มกันหนาว ส่งมอบอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในชุมชนที่ห่างไกลและขาดแคลนไฟฟ้า และมอบนโยบายในการทำงานแก่กำลังพลของหน่วย เสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 00.40 น.


พลเอก พีรพงษ์  เมืองบุญชู  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลและการปฏิบัติงานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านคอนผึ้ง ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี พลตรี ดำรงค์ คงเดช  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 และกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ให้การต้อนรับ ภายหลังรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36  ให้มีความพร้อมทั้งกำลังพลและเครื่องมือ มีเกียรติประวัติดีงามเป็นที่ยอมรับของประชาชน ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการสนับสนุนการทำงาของรัฐบาล โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ หน่วย ฯ จะต้องเข้าไปให้การช่วยเหลืออย่างทันที  พร้อมกันนี้ได้มอบของขวัญวันเด็กให้บุตรธิดาข้าราชการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36  และมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฏรบ้านคอนผึ้ง จำนวน 80 ชุด  ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพทอผ้ากะเหรี่ยงต่ากีญะ ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ได้ให้การส่งเสริมผ้าทอกะเหรี่ยงเพื่อให้ราษฏรมีอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
      


จากนั้น พลเอก พีรพงษ์  เมืองบุญชู  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ ได้เดินทาง ไปเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จาก บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และส่งมอบให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ.แม่ออกเหนือ   ตามโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ " Light & Learn " เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในชุมชนที่ห่างไกลและขาดแคลนไฟฟ้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด และรัฐบาล ในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมอบของขวัญวันเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.แม่ออกเหนือ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  และมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ , สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฏรบ้านแม่ออกเหนือ  อีกจำนวน 200 ชุด     
 

……………………………………………………………….
ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%