อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

จัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ กินข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย

จังหวัดเลย จัดงานงานประเพณีบุญข้าวจี่ กินข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ครั้งที่ 19 ศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 23.32 น.


ที่ลานวัฒนธรรรมตำบลนาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่ กินข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ครั้งที่ 19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดงาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น  ชาวบ้านตำบลนาอ้อ เข้าร่วมกิจกรรม
   
นายก้าน  กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ กล่าวว่า ประเพณีบุญข้าวจี่บ้านนาอ้อ สมัยก่อนไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปมากนัก ต่อมาในปีพุทธศักราช 2552 ชาวบ้านร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณลุงเขียว นายประพนธ์ พลอยพุ่ม และนายคำพอง สมศรีสุข ศึกษาธิการอำเภอเมืองเลยในขณะนั้น ได้ทำการฟื้นฟูประเพณีบุญข้าวจี่บ้านนาอ้อขึ้น อย่างมีแบบแผน และเป็นระบบ ซึ่งการดำเนินการได้มีองค์กรหลากหลายองค์กร เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน ทำให้ประเพณีบุญข้าวจี่บ้านนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีชื่อเสียงจนได้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป ในฐานะหมู่บ้าน วัฒนธรรมต้นแบบของจังหวัดเลย
 


นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ประเพณีบุญข้าวจี่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ตรงนี้ถือเป็นความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน บ่งบอกถึง อัตลักษณ์เอกลักษณ์ และรากเหง้าของชุมชนตำบลนาอ้อ ที่จะทำให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามให้คงอยู่สืบทอดกันต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น และสิ่งสำคัญ คือ ชาวบ้านตำบลนาอ้อทุกคนได้ฟื้นฟูอาหาร พื้นบ้านของเราคือ ข้าวจี่ข้าวเจียงหรือข้าวแดกงา ตลอดจนได้ฟื้นฟูภาษาถิ่นหรือภาษาเลยของเรา ให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชน อันจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืนของชุมชนในภายภาคหน้า

-------------------------------------------

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/จ.เลย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%