อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

'ตราด'จัดกิจกรรม รวมพลังราชการไทยลดใช้พลังงาน

จ.ตราด จัดกิจกรรม “รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน” ภายใต้ “โครงการลดการใช้พลังงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 ส่วนที่ 2” ศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 23.29 น.


ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  มอบหมายให้ นายศุภมิตร  ชิณศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน” ภายใต้ “โครงการลดการใช้พลังงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 ส่วนที่ 2” ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดตราด จัดขึ้น โดยมีผู้แทนคณะทำงานลดการใช้พลังงาน ของหน่วยงานราชการในจังหวัดตราด จำนวนมากเข้าร่วม บริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
 
นายวิทยา  ทองสัมฤทธิ์  พลังงานจังหวัดตราด  กล่าวว่า   การจัดกิจกรรม “รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน” ภายใต้ “โครงการลดการใช้พลังงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 ส่วนที่ 2”  ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานให้หน่วยงานราชการในพื้นที่  โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักถึงบทบทหน้าที่การเป็นผู้นำส่วนอื่น ๆ ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ขยายผลไปสู่ภาคเอกชน ภาคประชาชน  



อย่างไรก็ตาม การลดใช้พลังงานในภาครัฐ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้เป็นตัวชี้วัด ในการประเมินส่วนราชการและจังหวัด จึงได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะการใช้พลังงานอย่างประหยัด การแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีด้านพลังงาน  และกิจกรรมเดินรณรงค์ลดการใช้พลังงานในภาคราชการหน่วยงานต่าง ๆ บนศาลากลางจังหวัดตราด  อีกด้วย

-------------------------------------

อนุชา สุภาภา ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ตราด

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%