อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

กปภ.จัดโครงการเดินรณรงค์ ประหยัดน้ำสู้วิกฤตแล้ง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดโครงการเดินรณรงค์ “ ประหยัดน้ำสู้วิกฤตภัยแล้ง ” ขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมใจประหยัดน้ำเพื่อฝ่าวิกฤตภัยแล้ง ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 23.15 น.


เมื่อเร็วๆนี้  ที่หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดโครงการเดินรณรงค์  “  ประหยัดน้ำสู้วิกฤตภัยแล้ง ”  ขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมใจประหยัดน้ำเพื่อฝ่าวิกฤตภัยแล้ง แนะวิธีการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ตลอดจนขั้นตอนการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านมิให้รั่วไหลและเกิดน้ำสูญเสียเปลี่ยนความร่วมมือร่วมใจให้กลายเป็นพลังความสามัคคี เพื่อให้ทุกพื้นที่ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งนี้ไปให้ได้ โดยมี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และ ดร. นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. ร่วมเปิดงานและปล่อยขบวนเดินรณรงค์ดร. นพรัตน์  เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ ตามรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)  18 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา สุโขทัย ชัยนาท อุตรดิตถ์ นครสวรรค์และสุพรรณบุรีส่งผลให้ขณะนี้ประชาชนในหลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น การประปาส่วนภูมิภาคเขต  1 และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา บางคล้า บางปะกง และพนมสารคาม ซึ่งเป็น กปภ. สาขาในพื้นที่ จ. ฉะเชิงเทรา ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการเดินรณรงค์ “  ประหยัดน้ำสู้วิกฤตภัยแล้ง ” โดยเริ่มปล่อยขบวนเดินรณรงค์ประหยัดน้ำผ่านบ้านเรือน ชุมชนและสถานที่ราชการ พร้อมแจกเอกสารและแผ่นพับแนวทางการใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่าที่สามารถปฏิบัติตามได้ง่าย ๆ  แต่สามารถช่วยลดปริมาณการใช้น้ำประปาได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนแนะนำขั้นตอนการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านมิให้รั่วไหล เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการประหยัดน้ำ ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือประหยัดน้ำจากประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อีกด้วย

 นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต  1  กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “  ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง ”  จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเปลี่ยนความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนให้กลายเป็นพลังความสามัคคี ร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและฝ่าวิกฤตแล้งในปีนี้ไปให้ได้

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%