อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 31 มีนาคม 2563

แตงโมบ้านไผ่พระ พร้อมออกสู้ตลาดให้ผู้บริโภคได้ลิ้มรส

สุราษฎร์ธานี แตงโมบ้านไผ่พระ พร้อมออกสู้ตลาดให้ผู้บริโภคได้ลิ้มรสแตงโมคุณภาพ และผ่านการรับรองไม่มีสารเคมีตกค้าง อังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 23.10 น.


นายจักรา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลมะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะลวน พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่บ้านไผ่พระ ม.7 ต.มะลวน อ.พุนพิน เข้าตรวจแปลงปลูกแตงโมที่ใกล้จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตไปวางจำหน่ายสู่ท้องตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกแปลงในพื้นที่บ้านไผ่พระที่ปีนี้มีการปลูกแตงโมงถึง 1000 ไร่ เป็นแตงโมที่มีคุณภาพ ปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่ผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งจะได้รับสติ๊กเกอร์แสดงและอัตลักษณ์ของกลุ่มแตงโมบ้านไผ่พระ ที่มีการรับรองความปลอดภัยจาก รพ.สต.มะลวน พร้อมแสดงรูปถ่ายและชื่อเจ้าของสวน เพื่อยืนยันที่มาของกลุ่มแตงโมบ้านไผ่พระอย่างแท้จริงนายจักรา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลมะลวน กล่าวว่า ในพื้นที่ บ้านไผ่พระ ม.7 ต.มะลวน อ.พุนพิน ชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร ทำสวนปาล์มน้ำมันเป็นส่วนมาก และใช่วงปลายฤดูฝนหรือช่วงเดือนพฤศจิกายน ชาวบ้านจะหาพื้นที่ว่างในพื้นที่ บางคนใช้ที่ตัวเอง บางคนไปเช่าที่คนอื่นเพื่อปลูกแตงโม เพื่อเป็นอาชีพเสริมในแต่ละปี  ซึ่งปีนี้มีชาวบ้านไผ่พระปลูกแตงโมประมาณ 900-1000 ไร่ ซึ่งชาวบ้านจะต้องดุแลเอาใจใส่จนได้เป็นแตงโม ที่มีคุณภาพดี ปลอดสารเคมีตกค้างร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อจะได้ผ่านการตรวจจากสาธารณสุขอำเภอพุนพินและ รพ.สต.มะลวน และได้รับสติกเกอร์กลุ่มแตงโมบ้านไผ่พระ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ที่จะได้เลือกซื้อแตงโมบ้านไผ่พระ ที่มีลักษณะแตงโมที่มีลูกขนาดใหญ่ รสชาติ กรอบ หวาน อร่อยเพราะพื้นที่บ้านไผ่พระ ม.7 อ.มะลวน มีพื้นที่ดินที่ปลูกจะเป็นดินดำมัน และมีน้ำจากชลประทาน จึงไม่ได้รับผลกระทบปัญหาการขาดแคลนน้ำและภัยแล้งแต่อย่างใด


-----------------------------------------


สรเดช ส้มเกลี้ยง ผู้สื่อข่าวเว็ปไซค์เดลินิวส์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13