อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

'ร่วมกตัญญู'แจกของช่วยผู้ประสบไฟไหม้ในสุเหร่ากองอาสาจาม

"มูลนิธิร่วมกตัญญู" นำเครื่องอุปโภคบริโภค แจกจ่ายให้ผู้ประสบอัคคีภัย ในสุเหร่ากองอาสาจาม ถนนบรรทัดทอง เพื่อบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อน อังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.31 น.


เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 63 ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้มอบหมายให้ นางทะนิเทศ กันทะ นคร 25 หัวหน้าแผนกช่วยเหลือผู้ประสบภัย และนคร 52 นำเครื่องอุปโภค บริโภค แจกจ่ายให้ผู้ประสบอัคคีภัย ในสุเหร่ากองอาสาจาม ถนนบรรทัดทอง เพื่อบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 68