อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

สมศ.ชวนฟังข้อมูล การประเมินภายนอกรอบ 4

สมศ. เชิญสถาบันการศึกษา อาจารย์ นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสียกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 จันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 18.30 น.


สำนักงานรับรองมาตรฐานแลประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เชิญสถาบันการศึกษา อาจารย์ นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสียกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559–2563) ซึ่งในปี 2563 เป็นปีสุดท้ายของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยการประชุมจะมีการรับฟังความเห็นเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า สำหรับกำหนดการประชุมรับฟังความเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับภูมิภาคนั้น ขณะนี้ได้ทำการรับฟังความเห็นไปแล้วในภาคเหนือและภาคกลาง โดยสมศ.จะทำการประชุมรับฟังความเห็นความเห็นเพื่อการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้าให้ครบทั้ง 4 ภูมิภาค ซึ่งจะเปิดรับฟังความเห็นในเขตพื้นที่ภาคอีสานและภาคใต้ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2563

ทั้งนี้หากผู้ที่ได้รับแบบสอบถามการเข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นจาก สมศ. สามารถทำการสแกนคิวร์อาร์โค๊ด เพื่อส่งแบบลงทะเบียนกับมายังเจ้าหน้าที่ได้ทันที สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0-2216-3955 ต่อ 154-155 หรือเข้าไปที่ www.onesqa.or.th


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25