อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

PPDA จัดกิจกรรม Ppda X Photo Poh-Chang

สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ Ppda X Photo Poh-Chang @AlpacaHill จันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.01 น.


“Experience the Sense of Nature เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ อัลปาก้าฮิลล์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อเปิดประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพธรรมชาติแบบถึงแก่น และสนุกสนานกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านการถ่ายภาพ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ด้วยสมาคมฯเล็งเห็นประโยชน์ของการศึกษาและร่วมสนับสนุนให้เด็กๆได้มีพื้นที่ในการแสดงออกในทางสร้างสรรค์และนำไปต่อยอดในการศึกษาต่อไปคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29