อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

"โต๊ะอิหม่าม" นำคนมุสลิมละหมาด ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ

การลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพอย่าง การเลิกเหล้า บุหรี่ นั้นจะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย เพราะอยู่ที่ “ใจ” ล้วน ๆ ว่าจะแน่วแน่แค่ไหน ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนที่เคยบริโภคเหล้า บุหรี่มานานสามารถเลิกได้คือกำลังใจและการสนับสนุนของคนใกล้ชิด อาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น.

        
    การลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพอย่าง การเลิกเหล้า บุหรี่ นั้นจะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย เพราะอยู่ที่ใจ ล้วน ๆ ว่าจะแน่วแน่แค่ไหน ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนที่เคยบริโภคเหล้า บุหรี่มานานสามารถเลิกได้คือกำลังใจและการสนับสนุนของคนใกล้ชิด ตลอดจนสังคมของผู้ที่ต้องการเลิกอบายมุขเหล่านี้ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้เห็นตัวอย่างความสำเร็จในหลาย ๆ ชุมชนเกิดขึ้นได้ก็ด้วยคนในชุมชนทั้งนั้น
      
    ล่าสุด ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เข้าไปสนับสนุนการเดินหน้าลดการบริโภคเหล้า บุหรี่ ตลอดจนลดอุบัติเหตุในพื้นที่ อ.สิเกา จ.ตรัง ผุด โครงการพหุวัฒนธรรมร่วมลดปัจจัยเสี่ยงหลักต่อสุขภาพและสังคมเพื่อสุขภาวะคนใต้หรือการนำหลักคำสอนทางศาสนาทั้งอิสลาม-พุทธ-คริสต์ มาเป็นตัวขับเคลื่อน 
      
    ..ทัศนีย์ ศิลปบุตร คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ขณะนี้พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ มีมัสยิด วัด คริสตจักรและโรงเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบขับเคลื่อนงานโครงการพหุวัฒนธรรม ลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่-เหล้า-อุบัติเหตุ 56 แห่ง โดย.สิเกา จ.ตรัง เป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบขับเคลื่อนงานโครงการดังกล่าวอย่างได้ผลดี  
        
    โดยหลักการทำงานของ อ.สิเกา จ.ตรัง จะได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำศาสนาในพื้นที่ ในการนำเอาหลักธรรมทางศาสนามาลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ทั้งบุหรี่ แอลกอฮอล์ และอุบัติเหตุ เริ่มต้นด้วยการใช้เทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ ดึงเด็กเยาวชนให้หันมาทำละหมาดตามหลักศาสนาอิสลาม โดยต่อยอดมาจากกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของศาสนาพุทธ
      

    
  เมื่อให้เด็กเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในมัสยิดแล้วโอกาสออกไปเจอความเสี่ยงก็ลดลง ซึ่งจากการเก็บสถิติ 1-2 ปี ที่ดำเนินการ พบว่าไม่มีเด็กเยาวชนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเลย จึงมีแนวคิดที่จะต่อยอดไปถึงประเด็นการลดการสูบบุหรี่ เพื่อลดจำนวนนักสูบให้มากที่สุด เพราะปัจจุบันภาคใต้มีจำนวนคนสูบบุหรี่อยู่ที่ 24.5% ถือว่ามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
    
      นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ มัสยิด เป็นพื้นที่ ปลอดบุหรี่ โดยอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีเพราะมีมัสยิดเข้าร่วมจำนวนมาก ในหลาย ๆ จังหวัด จึง นำไปสู่การ บูรณาการเรื่องปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปด้วย โดยหลักการทำงานของพื้นที่ อ.สิเกา จะ ชักชวนคุณผู้ชายให้เข้าร่วมละหมาดที่มัสยิดทุกวันศุกร์ และเทศนาเรื่องการลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพทั้งบุหรี่-เหล้า เสริมเข้าไปกับการเทศนาตามหลักศาสนา ซึ่งพบว่าได้ผลดี
       
     อย่างไรก็ตาม การที่ความสำเร็จแผ่ขยายเป็นวงกว้างก็ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มสตรีมุสลิมะห์ ที่เข้า มาร่วมทำงานส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยง เน้นการให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่-เหล้า และพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนไม่ปลอดภัย กับเด็กและเยาวชน
   
       “นอกจากจะดำเนินการในมัสยิดเป็นหลักแล้ว ตอนนี้ยังขยายไปยังศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์เพิ่มเติมด้วย” น.ส.ทัศนีย์ กล่าวในตอนท้าย

           
    ขณะที่ อัญญีดิเรก สมันหลี โต๊ะอิหม่ามมัสยิดนูรุลยากึน บ้านดุหุน อ.สิเกา จ.ตรัง หนึ่งในผู้ที่เคยสูบบุหรี่อย่างหนักก็ได้เล่าให้ฟังว่า อดีตเคยสูบบุหรี่หนักถึงวันละ 2 ซอง โดยเฉพาะช่วงที่ต้องออกเรือหาปลา เพราะส่วนหนึ่งเชื่อว่าควันบุหรี่สามารถช่วยไล่แมลง ไล่ยุงได้ พอปี 2551 ได้ชักชวนเพื่อน ๆ 10 กว่าคน เลิกบุหรี่ระหว่างไปร่วมพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะ ซาอุดีอาระเบีย นานนับเดือน แต่พอกลับมาก็สูบอีก แต่ก็เลิกอย่างเด็ดขาดหลังจากมีโอกาสไปร่วมพิธีฮัจญ์ เมื่อปี 2557 และสามารถชักชวนคนอื่น ๆ ให้เลิกสิ่งเหล่านี้ได้
           
       “จริง ๆ การห้ามสูบบุหรี่ และดื่มเหล้าก็สอด คล้องกับหลักศาสนาอยู่แล้ว อย่างการละหมาดร่างกายต้องสะอาด จึงห้ามสูบ การสูบถือเป็นการทำร้ายร่างกาย การเลิกบุหรี่ได้จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้น รับประทานอาหารได้มากขึ้น ถ้าเพิ่มการออกกำลังกายเป็นประจำ ก็จะแข็งแรง ซึ่งตอนนี้ไม่มีโรคประจำตัว แต่หากไม่เลิกสูบก็จะเสียสุขภาพและเสียเบี้ยเพราะแทนที่จะมีเงินไปให้ลูกเรียนกลับไปเสียให้บุหรี่แทน”
        
    สำหรับการละหมาดจะทำรวมกันที่มัสยิดในวันศุกร์ นั้นก็จะคอยสอนแนะนำการปฏิบัติใช้ชีวิตประจำวัน ใช้โอกาสนี้ตักเตือนสั่งสอนแนะนำทำความดีเลิกสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย ปัจจุบันคนในชุมชนเลิกสูบไปเยอะ ร้านขายบุหรี่ก็แทบไม่ได้ขาย.

......................................
อภิวรรณ เสาเวียง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29