อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

พม.ประจวบฯจัดโครงการ ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสฯ 

พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รักษาความมั่นคงภายใน(รมน.)จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการ พม.ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 18.10 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ หมู่ที่ 9 บ้าน ก.ม.12 ต.อ่าวน้อย  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รักษาความมั่นคงภายใน(รมน.)จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการ พม.ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562  โดยมี นางสุพัตรา ไพฑูรย์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ( พมจ.) กล่าวรายงาน มี นางนฤดี พงศ์รัศมี ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด นายไพศาล แต้มช่วย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด นายนคร ศรีสุทานันท์ รองนายก อบต.อ่าวน้อย นายธนะกิจ แทนคุณ ปลัด อบต.อ่าวน้อย น.ส.สุภาภรณ์  นันทสังข์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัด น.ส.เกตุมณี  สินพูนภักดิ์  ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบฯ(บ้านประจวบโชค) นายยูซป โต๊ะวัง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด นายพิชิต สันติเมธากุล อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พม. ครู นักเรียน สมาชิกชมรมนักปั่นจักรยาน และประชาชน เข้าร่วม ต่อจากนั้นได้ปั่นจักรยานไปมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม พร้อมเงินสงเคราะห์ครอบครัวรายละ 2,000 บาท ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจำนวน 10 ราย เพื่อเป็นกำลังใจต่อไปทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสืบเนื่องจากกิจกรรม Bike ปั่นอุ่นไอรัก ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จึงได้จัดกิจกรรม “โครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562” เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นการสร้างความสามัคคี ให้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วน ในการเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก คนพิการ และผู้สูงอายุ โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด จังหวัดละ 5 พื้นที่ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563บุญมา ลิบลับ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%