อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

"พ่อเมืองระยอง"เปิดงานถนนคนเดิน "เดินกินชิมเที่ยว"

"สุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ" ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดงานถนนคนเดิน "เดิน กิน ชิม เที่ยว" ที่บริเวณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ภาวนาภิรัต ทิม ราษฎร์สามัคคี) อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 16.50 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ภาวนาภิรัต ทิม ราษฎร์สามัคคี) ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดงานถนนคนเดิน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ภาวนาภิรัต ทิม ราษฎร์สามัคคี)" ในงานยังได้รับเกียรติจาก นายธารา ปิตุเตชะ สส.เขต3 จังหวัดระยองมาร่วมเปิดงาน โดยมี นายดาระใน ยี่ภู่นายอำเภอบ้านค่าย นายสุจินต์ สุขเกิดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มพัฒนาสตรีเข้าร่วมงานสำหรับงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว" ถนนเฉลิมพระเกียรติถนนเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย อยู่ริมแม่น้ำระยอง (เลียบคลองใหญ่ วัดละหารไร่) และตั้งอยู่ตรงกลางศาสนสถานที่มีชื่อเสียงทีบระชาชนในเขตจังหวัดระยองรู้จักรวมถึงจังหวัดอื่นๆที่เดินทางมากราบไว้บูชาเป็นประจำตลอดทั้งปี จำนวน ๓ วัดประกอบด้วย วัดละหารไร่ (หลวงปู่ทิม) ,วัดละหารใหญ่ (หลวงพ่อสิน) และวัดหนองกรับ (หลวงพ่อสาคร) บระชาชนตำบลหนองบัวได้ร่วมกันสืบทอด ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ จากรุ่นสู่รุ่นให้ยังคงอยู่ที่เป็นอัตลักษณ์สำคัญ ที่โดดเด่นของตำบล เช่น ประเพณีสวดมนต์กลางทุ่ง และประเพณีลอยกระทงมีภาษาถิ่นที่สื่อสารกันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจนด้วยการจัดงาน ฯ ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และยังกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนการจัดงานในครั้งนี้ได้บูรณาการความร่วมมือในสักษณะประชารัฐทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน โดยในงานกำหนดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปอันนำไปสู่การสร้างเวที่แห่งความสุข และเป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

จิรัฎฐ์นนท์ ฐิตะสิริ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออไลน์ จังหวัดระยอง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%