อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

"ปกครอง"แจงภารกิจอำนาจหน้าที่ ตั้งจุดตรวจช่วงปีใหม่

ลั่นไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการจับกุมปราบปรามเป็นสำคัญ เพียงแต่อยากให้มีการปรากฎกายของพนักงานฝ่ายปกครองให้อยู่ในพื้นที่ เพียงเท่านี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนอบอุ่นใจ และผู้ที่คิดจะกระทำความผิดเกิดความยำเกรง พฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 17.40 น.


ใกล้จะถึงช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่แล้ว ฝ่ายปกครองทุกท้องที่ต่างเตรียมความพร้อมสำหรับการออกตั้งจุดตรวจป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาความสงบเรียบร้อย  วันนี้เดลินิวส์ออนไลน์ จะพาไปรู้จักกับอำนาจหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจของพนักงานฝ่ายปกครองกัน

ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ ผอ.ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง เปิดเผยว่า การตั้งด่านในทางทฤษฎีแบ่งออกได้เป็น 3 แบบคือ ตั้งด่าน ตั้งจุดตรวจ และตั้งจุดสกัด  ซึ่งการ “ตั้งด่าน” คือสถานที่ทำการของเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ จะตั้งอยู่บนถนนสายหลักที่มีลักษณะเป็นการถาวร หรืออาจมีแผงกั้น แบริเออร์ หรือไม้กั้น ซึ่งการตั้งด่านลักษณะนี้จะต้องขออนุญาตจาก ครม. กรมทางหลวง หรือ กอ.รมน.เสียก่อน ส่วน “จุดตรวจ”คือ สถานที่ที่เจ้าหน้าที่ออกมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น เพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดในเขตทางเดินรถ หรือทางหลวงในกรณีปกติเป็นการชั่วคราว โดยมีกําหนดระยะเวลาเท่าที่มีความจําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว เช่น พ้นกำหนด 7 วันอันตรายแล้ว หรือค้นหาผู้เสพเสร็จแล้ว ฯลฯก็จะยุบจุดตรวจนั้นไป และการ "ตั้งจุดสกัด" คือสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดในเขตทางเดินรถหรือทางหลวง ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราว และจะต้องยุบเลิกเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าว

อย่างไรก็ตามการ “ตั้งจุดตรวจในชุมชนของพนักงานฝ่ายปกครอง” ระดับตำบลหรือหมู่บ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ นอกจากเป็นนโยบายสำคัญของทางรัฐบาลในเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุแล้ว ยังเป็นหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ และตาม ป.วิ.อาญา ซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองมีอำนาจทำการสืบสวนหรือทำการค้นในที่สาธารณะ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมได้ 

ทั้งนี้หากนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) จะนำสมาชิก อส. หรือ ชรบ. ออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจในชุมชน ก็ขอให้เช็ค และเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานกันก่อนดังนี้ คือ 1.การขออนุญาต/อนุมัติ และการรายงานผู้บังคับบัญชา 2.อุปกรณ์สำหรับการตั้งจุดตรวจที่เป็นมาตรฐาน 3.การจัดกำลังและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 4.วิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ

อย่างไรก็ตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงข้อแนะนำเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้นำไปตรวจเช็ค และเตรียมความพร้อม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ปลอดภัยและป้องกันความเสียหายหรือการสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ควบคู่ไปกับการให้บริการและคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของพี่น้องประชาชน ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานจริงเท่านั้น ส่วนตัวเชื่อว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในบริบทของฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะที่เป็นหน้าที่ของหัวหน้าผู้ปกครองท้องที่อย่างกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯนั้น มิได้มุ่งเน้นในเรื่องของการจับกุมปราบปรามเป็นสำคัญ เพียงแต่อยากให้มีการปรากฎกายของพนักงานฝ่ายปกครองให้อยู่ในพื้นที่ เพียงเท่านี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนอบอุ่นใจ และผู้ที่คิดจะกระทำความผิดเกิดความยำเกรง.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42