อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

ปิดฉากกีฬานร.โซนหุบเขา44 กระตุ้นศก.เมืองพญาแล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 44 ประจำปี 62 ภายหลังการแข่งขันแล้วเสร็จมีการทำพิธีปัดอย่างยิ่งใหญ่ พุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 11.11 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ จ.ชัยภูมิ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ มอบหมายให้ นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รอง ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ อย่างยิ่งใหญ่ ทั้งนี้ได้ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 14- 20 ธันวาคม ของทุกปี โดยนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 (ชัยภูมิ) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขัน และเป็นประธานปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ อย่างยิ่งใหญ่เช่นกัน

นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์  รอง ผวจ.ชัยภูมิ ประธานพิธีเปิดงาน กล่าวชื่นชมคณะผู้จัดงาน ที่ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา หรือ กีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 44 ได้อย่างยิ่งใหญ่ ประทับใจผู้ชม และที่สำคัญผู้บริหารด้านการศึกษาระดับจังหวัดได้ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมสติปัญญา และต้านภัยจากยาเสพติด เสริมสร้างและปลูกฝังการเป็นนักกีฬาที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เพื่อพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดให้ได้มาตรฐานสากล นายวิทวัส ลุนอุดม นักเรียนชั้น ม.6 ร.ร.ชัยภูมภักดีชุมพล นักกีฬาซอฟบอล ทีมชาติไทย U18 ชุดซีเกมส์ ณ ประเทศฟิลิปปินส์  เล่าว่า การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เป็นสิ่งที่ดีมากที่จังหวัดได้จัดติดต่อกันมาเป็นเวลานาน  ตัวเองได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันชนิดกรีฑา ได้มีโอกาสฝึกทักษะการวิ่งแข่งขัน  จนพัฒนาไปสู่กีฬาซอฟบอล จนเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เป็นความภาคภูมิใจมากที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย จนมีชื่อเสียงเป็นตัวอย่างให้น้องได้มาใส่ใจด้านกีฬามากขึ้น   จนอยากให้จังหวัดมีการส่งเสริมสนับสนุนกีฬานักเรียนทุกระดับต่อไป และอยากให้พัฒนาและสนับสนุนกีฬาซอฟบอล ให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวชัยภูมิและระดับประเทศให้มากขึ้น  

ส่วน น.ส.ศศิวิมล เหลาสา นักเรียนชั้น ม.5 ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ นักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชน ทีมชาติไทย เล่าว่า กีฬานักเรียนโซนหุบเขา หรือ กีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ทำให้นักเรียนนักกีฬาได้มีสนามแข่งขัน เพื่อพัฒนาต่อยอดเข้าสู่สนามระดับจังหวัด ระดับภาค  อย่างเช่นตนเองก็ได้เข้าร่วมแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะการเล่นบาสเกตบอลต่อยอด  จนเข้าสู่ทีมชาติไทย ที่สำคัญก็คือมีคุณครูที่ใส่ใจฝึกฝน  จนเกิดความแขงแกร่งทั้งใจและร่างกาย ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ ต้องกลับมาทบทวนและฝึกฝนพัฒนาใหม่ทุกครั้ง  ก็อยากเชิญชวนให้เพื่อนๆนักเรียนมาใส่ใจการออกกำลังด้วยการเล่นกีฬาให้มากขึ้น สนุกดีมีเพื่อนเยอะด้วยคะด้าน นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมจังหวัดชัยภูมิ  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้โชว์ศักยภาพด้านกีฬาแล้ว  การจัดการแข่งขันเป็นระยะเวลาหลายๆวัน  ทำให้ระบบเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ เกิดการหมุนเวียนด้านการซื้อขายสินค้า  ถึงแม้ว่าเด็กๆนักเรียนจะมีเงินค่าใช้จ่ายรายหัวน้อย แต่ก็ยังคงจำเป็นที่จะซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะอาหารการกินของแต่ละมื้อ  จึงทำให้พ่อค้าแม่ค้าร้านขายอาหารเกิดรายได้เพิ่มขึ้น สินค้าเครื่องใช้ต่างๆ ก็ขายดี ทำให้เมืองชัยภูมิกลับมาคึกคักอีกครั้ง หากจังหวัดชัยภูมิ มีกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ ก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนการลงทุนเพิ่มขึ้นชาตรี ทวีนาท ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.ชัยภูมิ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%