อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ถุงเพาะชำจากยางพารา 6เดือนย่อยสลาย-ลดใช้พลาสติก

ชาวใต้ไอเดียกรีนคิดผลิต "ถุงเพาะชำทำจากยางพารา" ย่อยสลายได้ภายใน 6 เดือน ลดการใช้พลาสติก วัสดุเป็นมิตร เพิ่มมูลค่ายางพารา สร้างรายได้ให้ชาวสวนไทย! พุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.


ปัจจุบันการเพาะกล้าไม้ต้องใช้ถุงพลาสติกจำนวนมาก ใช้ระยะเวลาย่อยสลายนาน เกิดขยะมหาศาลส่งผลกระทบต่อสัตว์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การเพาะชำใช้ต้นทุนสูงทั้งค่าน้ำ ค่าปุ๋ย คนงานและอื่นๆอีกมากหมาย 

ในทางเดียวกันปัญหาราคายางพาราก็ตกต่ำลงขึ้นทุกๆวันมีการใช้ในประเทศที่น้อย ณัฐวี บัวแก้ว หรือบ่าว หนุ่มใต้วัย 24 ปี ในครอบครัวชาวสวนยางจึงได้คิดถุงเพาะชำยางพาราขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาหลายด้าน 

ถุงเพาะชำยางพารานี้มีชื่อว่า Greensery ทำมาจากยางพารามีข้อดีหลายด้านโดยมันสามารถลงดินได้เลยไม่ต้องย้ายกล้า สามารถย่อยสลายได้เมื่อปลูกลงดิน ในเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหาขยะจากถุงเพาะชำพลาสติก 

ถุงนี้สามารถดูดซับน้ำได้ดีทำให้ความถี่ในการรดน้ำลดลง อัตราการบวมน้ำ 15% - 35% ของน้ำหนักถุง ช่วยลดการใช้น้ำ

นอกจากนี้ถุงเพาะชำยางพารา Greensery มีธาตุอาหาร N P K ที่ช่วยในการเจริญเติบโตของกล้าพืชในช่วงเริ่มต้น 

จึงเห็นได้ว่าถุงเพาะชำยางพารานี้ช่วยแก้ปัญหาได้หลายด้าน ทั้งการลดการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายยาก ช่วยแก้ปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และร่วมผลักดันการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเพิ่มมูลค่า กระตุ้นราคายางพารา ทำให้เกษตรกรประหยัดต้นทุน และระยะเวลา เช่นลดความถี่ในการรถน้ำและใส่ปุ๋ย ประหยัดเวลาในการย้ายกล้าพืชลงแปลงปลูก ซึ่งทำให้กล้ารอดตายจากการย้าย 100% ถุงเพาะชำจากยางพาราจึงเป็นสิ่งที่ได้คิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาเกษตรกรเข้าด้วยกันถือเป็นนวัตกรรมดีดีจากคนไทย ที่ควรสนับสนุนอย่างยิ่ง.
..................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง
โดย “ร่มธรรม ขำนุรักษ์”


ขอบคุณข้อมูลและที่มา.. 

https://www.facebook.com/GreenseryThailand/

https://www.facebook.com/1523107561151019/posts/2273378936123874/


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    89%
  • ไม่เห็นด้วย
    11%

บอกต่อ : 270