อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

รับมอบน้ำใจชาวหนองบัวลำภู ช่วยงานกาชาดจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะร่วมกันรับมอบน้ำใจจากชาวหนองบัวลำภู นำสิ่งของ เครื่องใช้ มามอบให้กับทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อนำไปออกร้านมัจฉากาชาด อาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 11.02 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่บ้านเลขที่ 1111 จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางปลื้มจิต จงศุภวิศาลกิจ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันรับมอบน้ำใจจากชาวหนองบัวลำภู ทั้งจากภาคส่วนราชการ อำเภอ พ่อค้าคหบดี ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำสิ่งของ เครื่องใช้ จักรยาน อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผ้าห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค มามอบให้กับทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภูโดยสิ่งของเหล่านี้ จะนำไปออกร้านมัจฉากาชาด ในงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาชาด-กาชาดหนองบัวลำภู ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 18 -27 มกราคม 2563 รวม 10 วัน 10 คืน เพื่อหารายได้นำงบประมาณไปช่วยเหลือสนับสนุนบรรเทาทุกข์แก่เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ภายในจังหวัดฯ ทั้งอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ตลอดจน เพื่อจัดซื้อเครื่องกันหนาว เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ต้องขัง ผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมสาธารณการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดใกล้เคียงทั้งนี้ นายสมเจตน์ และ นางปลื้มจิตร ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นแรงสนับสนุนให้ภารกิจดังกล่าวสำเร็จลุล่วง ซึ่งเป็นการรวมน้ำใจชาวหนองบัวลำภู สู่กาชาดในวันนี้ โดยสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับในครั้งนี้จะนำไปเป็นรางวัลลุ้นรับโชคในร้านมัจฉากาชาดภายในงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช-กาชาดหนองบัวลำภู  และในโอกาสนี้ทางเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู จะมอบบ้านกาชาด 1 หลังให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู มาเที่ยวงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช-กาชาด หนองบัวลำภู ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 18-27 มกราคม 2563  ภายในสนามสมเด็จพระนเรศวรมหราช-กาชาดหนองบัวลำภู นอกจากจะเป็นไปเพื่อการกุศลแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณีคนลุ่มภู อีกด้วย

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.หนองบัวลำภู

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%