อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

สำนักงานชลประทานที่ 9 เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

สำนักงานชลประทานที่ 9 เข้าร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวต่อเนื่อง จังหวัดฉะเชิงเทรา เสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 16.40 น.

        
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ พุ่มนาค ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายธเนศ ปลื้มคิด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง นายบรรเจิด สิทธิจู ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวต่อเนื่อง ตำบลบางขวัญ อำเภอเมือง และตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยมี นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม และมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอ เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้นำทุกกลุ่ม ที่ใช้น้ำในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอคลองเขื่อน และ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมติที่ประชุม ให้เร่งรับน้ำจากแม่น้ำบางปะกงทางประตูระบายน้ำบางขนาก เข้าคลองบางขนาก และคลองข้างคันกั้นน้ำ ในช่วงที่แม่น้ำบางปะกง มีค่าความเค็มไม่เกิน 1 กรัมต่อลิตร ไปช่วยเหลือเพื้นที่ดังกล่าว และระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก วันละ 300,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา 15 วัน รวมปริมาณน้ำที่ระบายเพิ่ม 4.5 ล้าน ลูกบาศก์เมตร และเพิ่มการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จากเดิมวันละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2562 เพื่อชะลอน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง ทั้งนี้ นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 ได้ประสานขอเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำ มาติดตั้งช่วยเร่งการรับน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเข้าคลองบางขนากและคลองข้างคันกั้นน้ำ อีกด้วยคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21