อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

ท่องเที่ยวและกีฬากำแพงเพชร ส่งเสริมพัฒนาท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวและกีฬากำแพงเพชรจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 22.39 น.


นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ณ ค่ายเยาวชน อุทยานแห่งชาติคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายชอบ สร้อยจิตต์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  มีส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ.
         
สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้รัก และความภูมิใจในความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกโดยเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพยังยืนไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย เสื่อมโทรมต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายวิถีชีวิต และเพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป--------------

เสกข์สรรณห์ ปฐมพรทวีวัฒน์ ผู้สื่อข่าวเว็บไซด์เดลินิวส์ออนไลน์จ.กำแพงเพชร

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35