อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

จีนมอบรางวัลสถาบันขงจื่อดีเด่นให้'สมเด็จธงชัย'

"สมเด็จธงชัย" ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล รับถวายรางวัล "สถาบันขงจื่นดีเด่น" งานประชุมการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ 2019  พุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 15.35 น.


เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี หรือ สมเด็จธงชัย ในฐานะประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ได้รับถวายรางวัล "สถาบันขงจื่อดีเด่น" ในการประชุมการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ 2019 ณ นครฉางซา มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับ "สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล"ในประเทศไทย เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ที่ร่วมกันทำโครงการต่างๆ ในการการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน การจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมมากมาย โดยทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และเป็นสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (สาขาที่1) ไปด้วยกัน โดยมีกำลังสำคัญคือ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ และ อาจารย์พูลศักดิ์ ประณุทนรพาล

ทั้งนี้ กิจกรรมที่สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ ภาษาจีน ที่ร่วมจัดกับมูลนิธิร่มฉัตร กิจกรรมรำมวยจีน, กิจกรรมเฉลิมฉลองวันชาติจีน, กิจกรรมแข่งขันหมากล้อมกระดานเก้าคูณเก้า, กิจกรรมประกวดภาพถ่ายไทยจีน และกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ต่างๆตลอดปี โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ได้กระตุ้นความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมจีนไปสู่นักศึกษาในวงกว้าง และยังสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนไทยจีนให้เกิดมิตรภาพเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอีกด้วย.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%