อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

'ร่วมกตัญญู'มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอัคคีภัยซ.อรุณอมรินทร์6

"มูลนิธิร่วมกตัญญู" นำเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่ายผู้ประสบอัคคีภัยที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายในซอยอรุณอมรินทร์ 6 ชุมชนวัดกัลยาณ เขตธนบุรี เพื่อบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อน พุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 15.22 น.


เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 62 ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้มอบหมายให้ นางทะนิเทศ กันทะ นคร 25 หัวหน้าแผนกช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกำลังอาสาสมัคร สมเด็จ 11 สนับสนุน 154 นำเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่ายผู้ประสบอัคคีภัย ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายในซอยอรุณอมรินทร์ 6 ชุมชนวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กทม. ณ วัดกัลยาณมิตร เพื่อบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนเบื้องต้น.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%