อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

อพท.รับรางวัลหน่วยงานโปร่งใสจาก'บิ๊กตู่'

อพท. รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2562 จากนายกฯ จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 16.06 น.


เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. พร้อมรองผู้อำนวยการ ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ และ ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รับมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2562 หรือ ITA Awards ระดับ AA จาก พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ อิมแพค เมืองทองธานี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14