อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

จัดกอล์ฟการกุศลช่วยค่าผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี

“มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี” จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 14.40 น.


รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทสำคัญในการตรวจวินิจฉัยและให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างครบวงจร และทำงานวิจัยเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยภาคอีสานมีอัตราการติดพยาธิใบไม้ตับและเป็นมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุด ในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีมากกว่า 20,000 คน ผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างทางสังคมของประเทศ

โดยผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านที่ยากจนและเข้าไม่ถึงการรักษา ซึ่งมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การดูแลสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วย การให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อลดการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีรศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว กล่าวต่อว่า เรามีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ปีละประมาณกว่า 2 หมื่นราย แต่ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงการผ่าตัดน้อย เนื่องจากขาดทุนทรัพย์เพื่อเดินทางเข้าสู่กระบวนการการรักษา เช่นการเดินทางไปโรงพยาบาล การเข้ารับการผ่าตัด การเดินทางไปตรวจตามนัด การเข้ารับยาเคมีบำบัด และอื่นๆ ทำให้ผู้ป่วยที่มีโอกาสหายขาดจากโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้รับโอกาสเหล่านี้ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่เข้ารับการผ่าตัดตับเพื่อการหายขาดจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี รายละ 5 หมื่นบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้วทางมูลนิธิฯ จะดำเนินการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับเงินบริจาคอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ครอบครัวของผู้ป่วย เงินจำนวนนี้จะช่วยครอบครัวของผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน สามารถที่จะยืนหยัดเคียงคู่ เป็นกำลังใจให้ผู้ป่วย ช่วยลดความเครียดและความกังวล และสามารถผ่านพ้นการรักษาจนร่างกายแข็งแรงพอ อย่างน้อยก็สามารถพักฟื้นได้ถึง 6 เดือน มากพอที่จะค่อยๆ กลับเข้าสู่อาชีพและช่วยเหลือครอบครัวได้ในที่สุด“ในโอกาสที่มูลนิธิฯ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 4” เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ คุณสุรพล ทวีแสงสกุลไทย ประธานการจัดการแข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้ มีจิตกุศลบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี จำนวน 200,000 บาท ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือดูแลครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีได้ถึง 4 ครอบครัว ต้องขออนุโมทนากับคุณสุรพล ทวีแสงสกุลไทย ที่มีจิตกุศลยิ่งในครั้งนี้” ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในตอนท้ายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการดูแลรักษา และพัฒนาการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตกุศลมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี โดยร่วมการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศล มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 4” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อหารายได้สมทบทุนสนับสนุนค่าผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีและเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำคัญต่างๆ ของมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 Shot Gun Start เวลา 10.00 น. ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านบัญชีมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-427863-2 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 549-2-13194-8


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19