อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

'หนองเสาเล้า'จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

ขอนแก่น-หนองเสาเล้าจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4 อาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 00.53 น.


ที่สนามกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า  ต.หนองเสาเล้า  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น  นายสมพงษ์  ปู่เพ็ง อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอชุมแพ เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยมีนายไพรทูล  ธรรมภูเขียว  นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 4  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ธ.ค.62 การแข่งขันกีฬาประกอบด้วย ฟุตบอล 11 คน (ชาย)  วอลเล่ย์บอล (หญิง) และเซปักตะกร้อ (ชาย)  มีตัวแทนนักกีฬาจากทุกหมู่บ้านในตำบลหนองเสาเล้า เข้าร่วมการแข่งขัน  บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน  มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย 10 องศาเซลเซียสในเช้าวันนี้ของพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นสำหรับการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในครั้งนี้  ทางเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ได้มองเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีก ทั้งเป็นการพัฒนาร่างกายและจิตใจของประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีสุขภาพจิตที่ดี รวมทั้งเป็นการแสดงศักยภาพและการรวมพลังที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนในตำบลหนองเสาเล้า เพื่อเป็นแบบอย่างของชุมชนที่มีความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอื่นๆได้เป็นอย่างดี

--------------------------------------

นายสุชาติ  ปรีชาอนุวงศ์  ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์  ประจำจังหวัดขอนแก่น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%