อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

เสพสมอารมณ์หมาย:'พีดีอี5ไอ' ช่วยแก้ไขให้แข็งตัว

ยากลุ่มพีดีอี 5 ไอ เป็นอีกทางเลือกในการรักษาอาการอีดีในผู้ชาย ช่วยให้เกิดการแข็งตัวเพียงพอที่จะสอดใส่ในการร่วมเพศได้ เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 00.15 น.


อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือโรคอีดีนั้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงที่อวัยวะเพศไม่เพียงพอ อุบัติการณ์จะพบตามอายุกล่าวคือ พบได้ร้อยละ 5 ในผู้ที่อายุน้อยกว่า 40 ปี สำหรับผู้ที่อายุมากกว่า 40-70 ปี จะพบได้ร้อยละ 37.5 เมื่อมีอาการอีดีเกิดขึ้นสามารถทำให้ชายหลายคนขาดความมั่นใจในการมีเพศสัมพันธ์ บางรายทำให้เบื่อและหงุดหงิดกับการร่วมเพศ ส่งผลกระทบต่อคู่ร่วม และสัมพันธภาพกับคนรักเป็นจำนวนมาก

ยากลุ่มพีดีอี 5 ไอ เป็นอีกทางเลือกในการรักษาอาการอีดีในผู้ชาย ช่วยให้เกิดการแข็งตัวเพียงพอที่จะสอดใส่ในการร่วมเพศได้ มีการศึกษาว่ายาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) สามารถช่วยเพิ่มคะแนนทางเพศได้ที่เกี่ยวกับการแข็งตัวขององคชาต และบทบาทในการมีเพศสัมพันธ์ มีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ก่อนหน้านี้ได้มีการศึกษาแล้วว่าการใช้ยากลุ่มพีดีอี 5 ไอ ในชายที่เป็นอีดีสามารถช่วยเพิ่มความพอใจในการร่วมเพศของผู้หญิงได้ ในเรื่องความพอใจเรื่องเพศสัมพันธ์ ความต้องการทางเพศ ความพอใจในชีวิตทั่วไป ผลสำรวจพบว่าความพอใจเรื่องเพศสัมพันธ์มีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

คุณสมบัติของตัวยาพีดีอี 5 ไอ ที่ต่างกัน อาจส่งผลต่อความพึงพอใจของคู่รักที่ต่างกันโดยได้ให้คู่ใช้ซิลเดนาฟิล (sildenafil) เป็นเวลานาน 12 สัปดาห์พบว่าผู้หญิง 97.2% ชอบยาทาดาลาฟิล(tadalafil) มากกว่า คือ รู้สึกผ่อนคลายและกดดันน้อยกว่าในการร่วมเพศ ส่วน 15.6% จะชอบซิลเดนาฟิล (sildenafil) เหตุผลของซิลเดนาฟิล (sildenafil) คือ มีประสิทธิภาพให้ผลที่แข็งกว่าและน่าเชื่อถือมากกว่า อย่างไรก็ตามผลของยากลุ่มพีดีอี 5 ไอ นอกจากจะช่วยเรื่องการแข็งตัวขององคชาตแล้วยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักและคุณภาพชีวิตได้ดีอีกด้วย เพศสัมพันธ์ในคู่รักหากเกิดปัญหาจะต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายสัมพันธภาพในชีวิตคู่ถึงจะราบรื่น

อย่างไรก็ตามยาทั้งสองชนิด เมื่อใช้กับผู้ชายเป็นล้านคนแล้วผลก็ยืนยันตลอดเวลาว่าข้อสำคัญกล้ามเนื้อต้องแข็งแรงโดยการฝึกก็ได้ออกกำลังบ่อย ๆ ระดับฮอร์โมนชายต้องพอเพียง ประการสำคัญร่วมคือหากกินโดยไม่มีการเล้าโลม ไม่มีเวลาเล้าโลมให้ซึ่งกันและกัน ยาทุกชนิดก็จะเปรียบเสมือนแป้งข้าวได้ชายต้องปลุกใจอย่างนิ่มนวล ไม่เร่งร้อน ไม่รีบ ยาจึงจะได้ผล หากรีบร้อนตั้งแต่ต้นยาจะไม่ออกฤทธิ์ ยาต้องพึ่งอารมณ์เพิ่มเข้าช่วยเปรียบเช่นหญิงจะมีสุขเพศได้ดีมีความสุขก็ต้องพึ่งชายโดยชายไม่มีอีดี เป็นต้น.
................
ดร.อุ๋มอึ๋ม


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34