อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

คืบหน้าปฎิรูปพระพุทธศาสนา.. คณะสงฆ์ทำงานอยู่

สัปดาห์นี้ไปดูความคืบหน้าปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ก็ทำงานอยู่ เพียงแต่ไร้ขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ พุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น.


ผมได้รับข้อมูลความคืบหน้าการปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจากเจ้าคุณพล อาภากโร หรือพระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนา หรือ คปพ. ข้อมูลเกี่ยวกับการปฎิรูปกิจการพระพระพุทธศาสนาตามแผนปี 60-64 ซึ่งมีทั้งหมด 13 โครงการบวก 1

ความจริงสัปดาห์นี้จะเขียนเรื่องโครงการหมู่บ้านศีล 5 กับโครงการ วัด ประชารัฐสร้างสุข มันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ทำไมช่วงหลังๆ การขับเคลื่อนของของศีล 5 รู้สึกแผ่วๆ จนมีเสียงติฉินนินทาว่าเป็น “เรื่องการเมืองในคณะสงฆ์” เข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ หรือ อำนาจฝั่งธนบุรีหยุดยุคแล้ว..เพราะอำนาจฝั่งพระนครตอนนี้กระแสแรงและเชี่ยวมาก..ประจวบเหมาะกับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้คุยกับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เรื่องสินค้าโอทอป ซึ่งท่านอธิบดีท่านมีความคิดว่า “ต้องการให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าโอทอป” โดยอาจมีตลาดนัดสินค้าโอทอปในวัดเดือนละครั้งในหนึ่งจังหวัด อะไรประมาณนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนประชาชนในหมู่บ้าน ในชุมชน ซึ่งแนวคิดนี้ก็สอดคล้องกับกระทรวงวัฒนธรรม

พระเทพเวที ท่านเล่าให้ฟังว่า ศีล 5 เน้นเรื่องคน เน้นเรื่องการพัฒนาคนให้เป็นคนดี ส่วนเรื่อง วัดประชารัฐ สร้างสุข เน้น 5 ส. คือ 1. สะสาง (ทำให้เป็นระเบียบ) คือ การแยกระหว่างของที่จำเป็นต้องใช้กับของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ขจัดของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทิ้งไป 2.สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู่) คือ การจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทันที 3.สะอาด (ทำความสะอาด) คือการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ 4. สุขลักษณะ (รักษาความสะอาด) คือ การรักษา และปฏิบัติ 3 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไป และ 5. สร้างนิสัย (ฝึกให้เป็นนิสัย) คือ การรักษาและปฏิบัติ 4ส หรือสิ่งที่ กำหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย เมื่อสร้างครบทั้ง 5 ส. แล้วก็ไปปลูกปัญญา ตามแผนปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนาต่อไป ซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด 13 + 1 และท่านก็อธิบายต่อไปว่าความจริงทั้งโครงการศีล 5 และโอทอป หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล หรือ อ.ป.ต. ทำมานานแล้ว ตั้งแต่ยุคสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา แต่ไม่ได้มีการขับเคลื่อนหรือประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จัก

เมื่อถามว่าตอนนี้การปฎิรูปกิจการคณะสงฆ์มีอะไรคืบหน้าบ้าง เพราะผมในฐานะคนวัด คนติดตามข่าวสารคณะสงฆ์ยังไม่เห็นมีอะไรเลยที่คณะสงฆ์

พระคุณเจ้าก็อธิบายว่าคณะสงฆ์ทำงานอยู่ แต่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ อย่างโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม ของฝ่ายศาสนศึกษา หลังผลักดันจนเกิดพระราชบัญญัติพระปริยัติธรรมแล้ว เดือนธันวาคมนี้ ก็จะพิจารณาออกกฎหมายลูก เมื่อมีกฎหมายลูกแล้ว ก็ทำงานได้ทันทีอย่างโครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส. ก็กำลังขับเคลื่อนทั่วประเทศ โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ท่านกำลังขับเคลื่อนผลักดันทุ่มเทเต็มที่ ซึ่งโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข นี้ ถือว่าเป็น 1 ใน 14 โครงการของมหาเถรสมาคมที่กำลังดำเนินงานตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

ส่วนโครงการอื่นๆ เช่น การสร้างโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย ระบบการเงิน - บัญชีวัด หรือแม้กระทั้งโครงการของฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ อย่าง พระวินยาธิการ คณะสงฆ์ก็ทำสำเร็จแล้ววันนี้ขอใช้พื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวพุทธได้รับรู้เรื่องการปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนาว่า คณะสงฆ์ท่านก็ทำงานอยู่ เพียงแต่ว่าไม่มีคนมาชี้แจงหรืออธิบายออกสื่อ..สำนักงานพระพุทธศาสนาต้องทำงานหน่อยอย่าให้แผ่ว...ดังสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ท่านว่า..
..................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 277