อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

โรงเรียนเทศบาล2หนองบัว จัดกิจกรรม"ฮักบ้านเฮา"

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นครเชียงราย จัดกิจกรรม "ฮักบ้านเฮา"โชว์การศึกษาที่พัฒนาคู่กับชุมชน พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22.57 น.


นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันเปิดงาน “ฮักบ้านเฮา” ปี๋ตี๋ 16 โดยมี น.ส.อโณทัย จิระดา ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังมี คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมเปิดกิจกรรมจำนวนมาก  

น.ส.อโณทัย กล่าวว่าโรงเรียนเทศบาล  2 หนองบัว ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่ 6 ได้จัดโครงการฮักบ้านเฮา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 16 มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน ครู ที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด และตามศักยภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม ระหว่างชุมชนและโรงเรียน

ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดี จากคณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู นักเรียนและชุมชน ในเขตบริการของโรงเรียน โดยชุมชนต่างๆ ได้มาร่วม จัดซุ้มนิทรรศการ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในชุมชน "เกี่ยวกับของดีของเด่นในชุมชน" เพื่อนำเสนอเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับนักเรียน และผู้สนใจ ได้ศึกษาหาความรู้ ประกอบด้วย ชุมชนหนองบัว   ชุมชนบ้านไร่  กองแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย ชุมชนกกโท้ง ชุมชนร่องปลาค้าว กลุ่มผู้สูงอายุ โซน 2 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ในพิธีเปิดนายวันชัย  ได้มอบเกียรติบัตร แก่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นปราชญ์ในชุมชน ที่ได้มาให้ความรู้ ในด้านการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แก่นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2หนองบัว และตัวแทนของชุมชน หน่วยงานต่างๆ ที่ได้มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้กล่าวเปิด "โครงการฮักบ้านเฮา ครั้งที่ 16 ประจำบี การศึกษา 2562" ของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

นายวันชัย กล่าวว่าสำหรับกิจกรรมที่ทางโรงเรียนเทศบาล  2 หนองบัว จัดขึ้น ถือว่าดีอย่างมาก ที่ทางโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานศึกษาได้ทำงานร่วมกับชุมชน และวัด ที่จะประสานเข้ามาเป็นหนึ่งเดียว ในการขับเคลื่อน ทั้งทางวิชาการ และการเรียนรู้จากชีวิตจริง ถึงแม้ว่าจะมีความรู้ทางวิชาการแล้ว แต่ความรู้นอกห้องเรียนนั้นคือ ในชุมชน ภายในวัด จะต้องเรียนรู้ด้วย เพราะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ยกตัวอย่าง เช่น การจัดกาดมั่ว นักเรียนจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นอย่างไร อาหารการกินเป็นอย่างไร และทางภาควิชาการ ก็มีฐานการเรียนรู้ ต่าง ๆ ที่นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้.


-----------------------------------

ณัฐวุฒิ รัศมีจันทร์/ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.เชียงราย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 36