อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราสุดเจ๋ง! ส่งผลงานประกวดเกาหลี

คนไทยร่วมส่งแรงใจไปเชียร์ “เด็กช่าง” วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา นำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าประกวดในงาน "Seoul Internetional Invention Fair 2019" วันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค.นี้ อังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22.32 น.


ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ได้ส่งทีมงานวิจัยนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ซึ่งเป็นสถานศึกษาเดียวในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน Seoul Internetional Invention Fair 2019  ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค.นี้ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
     
โดยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรานำผลงานเข้าร่วมประกวด 2 ผลงาน คือ เครื่องช่วยเดินอัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุ และเตียงนอนไฟฟ้าป้องกันแผลกดทับ มีตัวแทนนักศึกษาเดินทางไป 2 คน คือ นายธาดา ถุงเป้า นักศึกษาแผนกเทคนิคการผลิต และน.ส.กรองแก้ว กัณหะสุต นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีครูที่ปรึกษาติดตามไปดูแล 2 ท่านคือ นายนิวัตร ศรีคำสุข ครูแผนกเทคนิคการผลิต และน.ส.จารุวรรณ อรุณรุ่งรัศมี ครูแผนกสามัญ 


     
สำหรับเครื่องช่วยเดินอัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุ (Automatic wheel chair for elderly) จะช่วยให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินหรือการทรงตัวในการเดินหรือทำกายภาพบำบัดให้สะดวกมากขึ้น ส่วนเตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้าป้องกันแผลกดทับ (Electrical Bed Presure for patient with ulcer) จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่บ้านเป็นเวลานานๆ ถือเป็นผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย.

ปาณฑิต จันทร์ทอง 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ฉะเชิงเทรา


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 48