อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

เรียนรู้"ชัยภูมิศาสตร์"พื้นฐาน ประโยชน์เสริมมงคลชีวิต

สัปดาห์นี้ว่าด้วยเรื่องราวของวิชาชัยภูมิศาสตร์พื้นฐาน การจัดวางวัตถุธาตุในบ้าน เพื่อส่งเสริมชีวิตคนในบ้านดีขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิตได้จริง อังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.


เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความหมายของทิศต่างๆ ตามคติความเชื่อของพราหมณ์ อันเป็นส่วนหนึ่งของวิชา " ชัยภูมิศาสตร์ " ซึ่งเป็นวิชาที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้นโบราณ แต่เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป เราก็ยังสามารถนำหลักการของวิชาเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้

มาสัปดาห์นี้ ก็จะกล่าวถึงเรื่องราวของวิชาชัยภูมิศาสตร์พื้นฐาน โดยเพิ่มรายละเอียดให้มากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิตได้จริง เรามาเริ่มทำความเข้าใจกัน ดังนี้เลยครับ

.............................................

1. ทิศเหนือ มีท้าวกุเวรเป็นเทวดารักษาทิศ
ตามหลักชัยภูมิศาสตร์จัดให้เป็นธาตุน้ำจึงควรจัดวางวางภาชนะใส่น้ำมีฝาปิด เพื่อใช้ประโยชน์ในการเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในทางการเงิน ปัจจุบันอาจเป็นลักษณะของแทงค์น้ำ ไม่ว่าจะตั้งบนที่สูงหรือฝังอยู่ใต้ดิน ก็นับว่าเป็นน้ำที่เก็บกักเพื่อการอุปโภคบริโภค

ในกรณีที่ทิศเหนือของบางบ้าน พื้นที่ค่อนข้างบังคับ อาจจะไม่เหมาะในการจัดวาง ก็อนุโลมให้วางชิดไปทางด้านใดด้านหนึ่งในส่วนของหน้าบ้านได้

.............................................

2. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีพระจันทร์เป็นเทวดาพระเคราะห์รักษาทิศ
ตามหลักชัยภูมิศาสตร์จัดเป็นธาตุดินที่มีลักษณะร่วนอุ้มน้ำ เหมาะแก่การเพาะปลูก

จึงควรจัดพื้นที่เป็นสวนหย่อมเล็กใหญ่ได้ สุดแล้วแต่ความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ของแต่ละบ้าน แต่หากมีพื้นที่จำกัดก็สามารถปลูกไม้กระถางเล็กๆ หรือจะเป็นไม้ดัด บอนไซ ก็ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้บ้านได้รับพลังจากพระจันทร์ ซึ่งมีผลต่อโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรืองของคนในบ้าน

ในกรณีที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน พื้นที่ค่อนข้างบังคับ อาจจะไม่เหมาะในการจัดวาง ก็อนุโลมให้วางชิดไปทางด้านใดด้านหนึ่งในส่วนของหน้าบ้านได้
 
.............................................

3. ทิศตะวันออก มีพระอินทร์เป็นเทวดารักษาทิศ
ตามหลักชัยภูมิศาสตร์จัดเป็นธาตุดินที่ชุ่มน้ำ หรือดินที่มีน้ำใสอยู่ด้านบนจึงควรจัดให้มีอ่างบัว อ่างเลี้ยงปลา อ่างน้ำผลุด น้ำตกจำลอง แต่ก็ขอให้ในอ่างมีดิน หรือ ก้อนหินก้อนกรวดอยู่ด้านล่างของอ่าง
 เพราะตามคติความเชื่อ ได้กล่าวว่า หากแหล่งน้ำใดที่มีแสงแดดส่องผ่านน้ำที่มีความใส มีความเย็น และเมื่อมองผ่านผิวน้ำลงไปก็เห็นพื้นดิน เห็นก้อนหินก้อนกรวดแล้วบริเวณนั้นจะมีเทพารักษ์สถิตย์อยู่ จึงย่อมนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้พักอาศัยได้อย่างแน่นอน

ในกรณีที่ทิศตะวันออกของบ้าน พื้นที่ค่อนข้างบังคับ อาจจะไม่เหมาะในการจัดวาง ก็อนุโลมให้วางที่บริเวณหน้าบ้าน แต่ก็พยายามวางให้มีส่วนไปในทางด้านที่คล้อยไปทิศตะวันออกให้มากที่สุด

.............................................

4. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีพระเพลิงเป็นเทวดารักษาทิศ
ตามหลักชัยภูมิศาสตร์จัดเป็นธาตุไฟ
       
ในจุดนี้จะเน้นไปในทางนอกอาคาร จึงควรจัดให้เป็นมุมที่มีแสงสว่าง ไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างริมผนังนอกอาคาร ไฟในโรงรถ เสาไฟสนาม ไฟกิ่งติดผนัง หรือไฟฉุกเฉิน ซึ่งหากเราเปิดไฟทิ้งไว้สักดวงในยามค่ำคืน ในบริเวณนี้ ก็จะทำให้อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น เบาบางลง อีกทั้งยังส่งเสริมให้หน้าที่การงานก้าวหน้า ธุรกิจเกิดผลกำไรดี และมีชื่อเสียงดี

หากในทิศนั้นของภายในตัวบ้านเป็นห้องครัว ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ถูกโฉลกดีอยู่แล้ว เพราะในครัวมีเตาไฟ เตาอบ ซึ่งเป็นตัวแทนแห่งเทวดาพระเพลิงอยู่แล้ว ดังนั้นจึงจัดว่าดี

ในกรณีที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้าน พื้นที่ค่อนข้างบังคับ อาจจะไม่เหมาะในการจัดวาง ก็อนุโลมให้แขวนตะเกียงไว้ โดยที่ไม่ต้องจุด เป็นเพียงสัญญาลักษณ์ ก็สามารถช่วยให้เกิดผลดีได้

.............................................

5. ทิศใต้ มีพระยมเป็นเทวดารักษาทิศ
ตามหลักชัยภูมิศาสตร์จัดเป็นธาตุลมทิศนี้ควรปิดทึบ ไม่ควรเป็นทางที่ทะลุผ่านไปยังจุดอื่นได้ เพราะถ้าหากเปิดโล่ง ซ้ำยังมีทางเดินพุ่งเข้ามา ก็จะมีผลต่อสุขภาพของเจ้าของบ้าน ให้มีความเจ็บป่วยอยู่เนื่องๆ

หากทิศใต้เป็นหลังบ้าน ก็ไม่ยากต่อการแก้ไข และหากมีทางเดินพุ่งมายังทิศใต้ เราก็สามารถแก้ไขได้โดยการปลูกพืชมีหนาม เช่น กุหลาบ มะกรูด มะนาว ตะบองเพชร ฯลฯ ไว้ริมทางเดิน เพื่อชะลอธาตุลม ไม่ให้มีความรุนแรง แปลงสิ่งที่ไม่ดี ให้กลายเป็นแรงเกื้อหนุนได้

ในกรณีที่ทิศใต้เป็นหน้าบ้าน ที่เป็นทางเข้าออก  ก็ให้เสริมรั้วบ้าน เสริมประตูบ้านให้มีความโปร่งน้อยที่สุด หรือถ้าสามารถปิดทึบได้ก็จะดี หรือหากเป็นพื้นที่เปิด ก็ควรปลูกต้นไม้เป็นแนวทึบไว้ เพื่อไม่ให้คนเดินผ่านเข้าออกได้สะดวก ก็สามารถทำให้เกิดผลดีได้

.............................................

6. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีพระอาทิตย์เป็นเทวดารักษาทิศ
ตามหลักชัยภูมิศาสตร์จัดเป็นธาตุไฟ

ในจุดนี้จะรวมทั้งในและนอกอาคาร ควรจัดให้เป็นมุมที่มีแสงสว่าง เป็นจุดกำเนิดแสง หรือจุดกำเนิดความร้อน ไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างริมผนังนอกอาคาร ไฟในโรงรถ เสาไฟสนาม ไฟกิ่งติดผนัง หรือไฟฉุกเฉิน ไม่ควรเป็นที่เก็บกักน้ำ หรือแหล่งกำเนิดน้ำ เช่นก็อกน้ำ

ซึ่งในจุดนี้หากเราเปิดไฟทิ้งไว้สักดวงในยามค่ำคืน ก็จะส่งเสริมให้หน้าที่การงานก้าวหน้า ธุรกิจเกิดผลกำไรดี รับราชการก็จะได้ตำแหน่งสูง เป็นผู้บริหารก็จะมีคนเกรงขามเชื่อฟัง และมีชื่อเสียงดี

หากในทิศนั้นของภายในตัวบ้านเป็นห้องครัว ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ถูกโฉลกดีอยู่แล้ว เพราะในครัวมีเตาไฟ เตาอบ ซึ่งเป็นตัวแทนแห่งเทวดาพระเพลิงอยู่แล้ว ดังนั้นจึงจัดว่าดี

ในกรณีที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน พื้นที่ค่อนข้างบังคับ อาจจะไม่เหมาะในการจัดวาง ก็อนุโลมให้แขวนตะเกียง โคมไฟ หรือหลอดไฟเล็กๆไว้  หรือจะเป็นงานศิลปที่เป็นรูปดวงอาทิตย์ มาตั้งมาแขวนไว้ ให้เป็นสัญญาลักษณ์ ก็สามารถช่วยให้เกิดผลดี

​​​​​​​.............................................

7. ทิศตะวันตก มีพระพิรุณเป็นเทวดารักษาทิศ
ตามหลักชัยภูมิศาสตร์จัดเป็นธาตุน้ำ
       


ทิศตะวันตกนี้เป็นทิศแห่งพระพิรุณ เทวดาผู้กำหนดเรื่องฝนฟ้า ทิศนี้จึงควรเป็นที่ตั้งของแหล่งน้ำ เพียงแต่น้ำในทิศนี้ต้องมีธาตุลมเข้าไปผสม ก็หมายถึงต้องเป็นน้ำที่หมุนเวียนเคลื่อนไหว เช่น น้ำพุ น้ำตก น้ำผลุด สปริงเก่อร์ หรือจะเป็นปล่องของรางน้ำฝน เป็นจุดลงของน้ำ

ซึ่งจะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่  ติดต่อราชการราบรื่นดี การศึกษาของคนในบ้านดี และมีศีลธรรมดี

หรือหากมีระเบียง มีบันไดขึ้นลง เราก็สามารถนำนำโอ่งน้ำไปจัดวางประดับไว้ ก็สามารถเกิดเป็นผลดีได้เช่นกัน

ในกรณีที่ทิศตะวันตกของบ้าน พื้นที่ค่อนข้างบังคับ อาจจะไม่เหมาะในการจัดวาง ก็อนุโลมให้จัดแต่งให้ชิดไปทางด้านใดด้านหนึ่งในส่วนของหน้าบ้าน แต่คล้อยไปในทางทิศตะวันตก

​​​​​​​.............................................

8. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีพระพายเป็นเทวดารักษาทิศ
ตามหลักชัยภูมิศาสตร์จัดเป็นธาตุลม

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นทิศแห่งพระพาย ดังนั้นทิศนี้จึงเหมาะที่สุดในการแขวนกระดิ่ง โมบาย กังหันลม  หรือในปัจจุบันก็ยังเหมาะกับการที่จะเป็นจุดติดตั้งคอนเดนเซอร์แอร์บ้าน หรือ คอยล์ร้อน

ซึ่งจะส่งผลดีในเรื่องของการค้าขาย การติดต่อการค้าต่างประเทศ ธุรกิจการบิน งานด้านบันเทิง งานศิลปะ เหล่านี้จะส่งผลดีทั้งสิ้น

ในกรณีที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบางบ้าน พื้นที่ค่อนข้างบังคับ อาจจะไม่เหมาะในการจัดวางในสิ่งที่กล่าวมาได้ ก็อนุโลมให้วางในจุดที่เหมาะสม เพียงแต่ให้เป็นจุดที่สามารถเปิดรับลมได้ และไม่เป็นจุดที่อับลม
​​​​​​​.............................................
และตลอดทั้งเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ พบกับคำพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง 12 ราศี ในปี พ.ศ. 2563 ในสิ่งที่จะต้องพบเจอเหตุการณ์สำคัญต่างๆ มีอะไรให้ต้องระวัง และเคล็ดลับการแก้ไขดวงชะตา ที่ร้ายให้กลายเป็นดี และที่ดี ก็ให้ดียิ่งๆขึ้น  กันตลอดทั้งเดือนเลย ติดตามกันนะครับ.
...............................................
คอลัมน์ : พยากรณ์สอนกันได้
โดย “อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ”
คลิกติดตามอ่านคอลัมน์พยากรณ์สอนกันได้ทั้งหมดที่นี่


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 95