อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ผลการออกสลากบำรุงสภากาชาดปี 2562

ผลการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี 2562 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.15 น.


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ออกผลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 จำนวน 1,411 รางวัล ณ เวทีกลาง สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
สามารถตรวจผลการออกสลาก ดังนี้
- เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.th
- หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
- หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
- สำนักงานจัดหารายได้ สภากาดไทย โทร. 0-2256-4440-3 0-2255-9911 และ 0-2251-1218 ต่อ 124
- www.redcrossfundraising.org

ตรวจและรับรางวัลได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการอำนวยการ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2590-9256-7, 0-2590-5898 หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตและจังหวัดทุกแห่ง ภายในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ในเวลาราชการ (หลังจากพ้นกำหนดแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและมอบรางวัลนั้นให้สภากาชาดไทย)


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%